Sandplayterapeut

Sandplayterapeut

Sandplayterapeut, efteruddannelse for psykoterapeuter og psykologer

Sandplayterapi foregår i et rum med to sandkasser, en med tørt sand og en med vådt sand.
Der er hylder med små symboler og figurer, der repræsenterer en symbolrigdom så både det indre og ydre liv kan symboliseres.
Ved at arbejde med symbolfigurerne i sand etableres et terapeutisk rum, hvor følelsesmæssige erfaringer, som er svære at fortælle om, nænsomt kan synliggøres og bearbejdes.

Integreret Efteruddannelse

Hos Yes2Life har vi udviklet integrerede metoder til at arbejde balanceret med det hele menneske. De metoder vi bruger har basis i Next Generation NLP, Analytisk Psykoterapi, Tidlig Traumeforløsning, Sandplay og Familie-konstellationer.

Sandplay Konference

Sandplay Konference

Pædagogisk Sandplay

Intro til Pædagogisk Sandplay

På denne workshop får du kendskab til metoden Pædagogisk Sandplay, så du herefter kan begynde at gøre dig erfaringer med metoden i dit daglige arbejde.
Du lærer hvordan du anvender figurerne, sandet og storytelling.
Du vil efterfølgende have noget du kan gøre, hvor ordene ikke slår til.

WholeWorldPlay Facilitering

Rammen for WholeWorldPlay® tager udgangspunkt i traditionel Jungiansk Sandplay, hvor der arbejdes med figurer i sand. Forandringer, udvikling og processer kan vises som et symbolsk billede/metafor i WholeWorldPlay®. Når det symbolske billede er skabt suppleres med coaching og facilitering for at skabe holdbare og bæredygtige resultater.

Pædagogisk Sandplay

Uddannelse

Pædagogiske samtaler med børn, unge og voksne ved brug af kommunikations- og symboliserings- værktøjer.
Efteruddannelse for lærere, pædagoger, familiebehandlere og andre med professionel tilknytning til børn og voksne.

Guide

…til hvordan du kommer igang
med Pædagogisk Sandplay

“Alle har ret til et liv med leg, trivsel, kreativitet og udvikling”
Inge Ludvigsen

Vores vision er at integrere betydningen af leg i virksomheder og institutioner over hele verden. Vores mission er at certificere kompetente folk i at bruge Pædagogisk Sandplay/WholeWorldPlay®