Hos Yes2Life har vi udviklet integrerede metoder til at arbejde balanceret med det hele menneske. De metoder vi bruger har basis i Next Generation NLP, Analytisk Psykoterapi, Tidlig Traumeforløsning, Sandplay og Familie-konstellationer. Det er vigtigt for os at arbejde både med den kognitive hjerne, den kropslige intelligens, det følelsesmæssige og det relationelle/systemiske.
Vi har mere end 25 års erfaring i at arbejde med voksensamtaler, børnesamtaler og samtaler med børnenes voksne.
Vi er af den overbevisning, at vi skaber de resultater vi gør – netop fordi vi arbejder med integrerede metoder. De erfaring vi har, vil vi rigtig gerne dele med dig.  Der er mange børn og deres voksne, der har brug for hjælp og støtte i dag.

For at deltage på den 1.årige Integrerede efteruddannelse forudsætter det,  at du har en terapeutisk grunduddannelse eller er psykolog samt en ét årig efteruddannelse i Sandplay fra Yes2Life eller andet sted. Vi bygger ovenpå denne viden og praksis.
Det du lærer på uddannelsen kan bruges både til børn og voksne.

Modul 1: Barnets historie og tidlig traumebehandling
Hos Yes2Life har vi siden vi startede i 2007 arbejdet med tidlig traumeforløsning inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, og hendes elev Caroline Eliacheff. Metoden, som den praktiseres i Danmark, spædbarnsterapien, er udviklet af Inger Thormann og Inger Poulsen.
Vi har gode erfaringer med at fortælle barnets historie og tilføje de vigtige historier fra Familie feltet, og kombinere det med sandplay.
Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte blivende spor i barnet, hvis barnet ikke kommer i behandling. De væsentligste budskaber er: ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”, og ”Alt usagt binder energi”.

Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv. Tidlig traumeforløsning er først og fremmest en terapeutisk behandling, målrettet til det lille traumatiserede barn, metoden kan også anvendes til forløsning af traumer generelt.

Modul 2: Principperne i Familieopstilling & sandplay
Familieopstilling ud fra Bert Hellinger. Udgangspunktet for familieopstillinger er, at vi som mennesker befinder os i et utal af systemer. Når noget eller nogen i dette system eksempelvis er ekskluderet, opstår der forviklinger, ofte i form af symptomer, der bæres af andre, end dem der oprindeligt var ekskluderet. I det systemiske arbejder vi med 4 principper:
Alle hører til, og har sin rette plads i systemet.
Systemet har en ”orden” – hvem kom først, en rækkefølge.
Balancen mellem det at give liv og modtage liv.
At se det som det ER med forbindelse til en universel kærlighed.

På dette modul vil du lære om principperne og lære at se det i sandkassen.

Modul 3: Familieopstilling at bruge objekter i  én til én sessioner
På dette modul lærer du, hvordan du kan bruge objekter til at arbejde med de systemiske principper i én til én sessioner.  Du lærer hvordan du inddrager arketypiske elementer i opstillingerne, både i det familiesystemiske og i det indre system i mennesket.  Arketypiske elementer kan f.eks. være at der arbejdes med relationerne imellem: Tankerne – følelserne – kroppen og sjæleplanet.  Et andet arketypisk mønster kan være dynamikken imellem hjælper – offer og krænker.

Der er mange forskellige måder at arbejde med objekter i Familieopstillinger og Organisatoriske opstillinger – du vil blive præsenteret både for Constellation work dukker, sedler på gulvet, objekter fra sandplay m.v.

Efter dette modul kan du begynde at gøre dig erfaringer med at lave opstillinger i én til én samtaler.

Modul 4: Analyse af sandplay forløb samt Livets Elv
På dette modul vil vi gennemgå nogle sandplay terapi forløb med børn. Og vi vil repetere selve analysen i sandplay. Her bedes du som deltager tage et forløb med af min. 5 gange med et barn du har haft i terapi.
Vi vil arbejde med hvordan du bevarer din egen tilstand, så du kan bevare kontakten til barnet og dets voksne, som er en forudsætning for at arbejde terapeutisk.

Vi vil lære at arbejde med ”Livets Elv”, en kinestetisk og visuel symbolisering af tidslinie/regression. Specielt velegnet til at arbejde med relationer.

Metoden bruges på familieklinikker bl.a. i Norge. Det er en måde at fortælle familiens historie på, som kombinerer både den voksne og barnets måde at udtrykke sig på. Livets elv er en metafor på bevægelse – livets bevægelse. Der arbejdes konkret med tov og symboler. Tovene symboliserer tid og relationer – symbolerne oplevelserne. Det skaber rum og mulighed for at sige ting til hinanden, som vi ikke har sagt før. Vise ting som ikke er vist før. Vis og fortæl i stedet for at sige og snakke. Sige og gøre i stedet for at sige og høre.

Det at kunne symbolisere og udtrykke sig kreativt er et rigtig godt supplement til dine færdigheder som psykoterapeut.

Du vil få glæde af at kombinere ”Livets Elv” med terapeut-færdigheder som:

Livsreframing: Hvordan hændelser påvirker hinanden – positivt på et niveau/negativt på et andet. Positiv intention. Kronologi i livshistorien. Visualisere konkrete hændelser i livet. Relationer til andre mennesker. Bearbejde emotionelle oplevelser via tidslinie/regression. Arbejde med hele systemet via re-imprinting, dissociering fra traumatiske hændelser. Ressourcer til systemet.

Modul 5: Analyse af integreret sandplay forløb. Integration og afslutning
På dette modul vil vi integrer alt det vi har lært på uddannelsen. Du kommer til at fremlægge et terapeutisk forløb med et barn/familie eller voksen klient af min. 5 gange – hvor du viser, at du kan bruge metoderne integreret.  Du skal også aflevere en mindre skriftlig opgave på forløbet hvor du kobler teori og praksis.
( tekst max. 5 sider + billeder)

I alt 13 dage Pris:  24.500,00 kr.

Første 3 moduler fra 9:15 – ca. 17:00
Sidste 2 moduler fra 9:15 – 16:30

Ved interesse skriv til: inge@yes2life.dk
Holdopstart 2025: 10.-12. januar – se kalender for 2025

Har du interesse for denne overbygning til sandplay, så kontakt os

Tilmelding

Undervisere
Inge Konge Ludvigsen
Dorthe Steiniche

Gæstelærer
Jytte Møgelgaard
Majbrith Annesen