Introduktion til Pædagogisk Sandplay/ WholeWorldPlay®

Brugen af symbolisering og storytelling i erhvervslivet og institutioner gennem anvendelse af WholeWorldPlay®/Pædagogisk Sandplay

 Inge G whole World embossed Udbytte

  • På denne workshop får du kendskab til metoden Pædagogisk Sandplay, så du herefter kan begynde at gøre dig erfaringer med metoden i dit daglige arbejde.
  • Du lærer hvordan du anvender figurerne, sandet og storytelling.
  • Du vil efterfølgende have noget du kan gøre, hvor ordene ikke slår til.

 

Hvad kan Pædagogisk Sandplay/ WholeWorldPlay®

Pædagogisk Sandplay/WholeWorldPlay® åbner op for menneskers følelsesmæssige udtryk. Vort sprog er meget rigt og nuanceret, når det handler om at beskrive objekter og funktioner, men mangelfuldt og fattigt, når vi skal beskrive og udtrykke følelser og sindstilstande.

Ved brugen af Pædagogisk Sandplay/WholeWorldPlay® giver vi mulighed for at arbejde med det ordløse og blokerede, og vi giver mulighed for udvikling både hos børn og voksne.

Ved anvendelse af objekterne fra WholeWorldPlay® kan vi komme i kontakt med de mest geniale løsninger, der kommer fra vores ubevidste og feltet.  Mennesker har altid udtrykt sig selv gennem myter, eventyr og historier. Kreative og succesfulde mennesker er excellente til at bruge deres visuelle sans og “As if” – forestillingsevnen.

Pædagogisk Sandplay/WholeWorldPlay® tager udgangspunkt i, at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende og selvreparerende system.

Børnene er samfundets vigtigste ressource

Et barn der er trygt og i balance kan udnytte sin energi til at lære nyt. Det at lære nyt giver energi og forøgelse af selvtilliden.
Selvværd forøges ved at barnet føler sig anerkendt, værdsat, en følelse af at høre til, at blive ”set”.

Skolen er i dag inkluderende, og børn med særlige behov har brug for den rette støtte.

Pædagogisk sandplay udvikler, forøger selvværdet, bearbejder svære følelser og oplevelser.

Gennem leg og fantasi udvikles hjernen og den empatiske evne.

Pædagogisk Sandplay anvendes til børn indenfor normalområdet med problemer der spærrer for indlæring og velbefindende: sygdom, dødsfald, skilsmisse, kammeratskabskonflikter, og præstationspres.
Til børn med diagnoser f.eks. ADHD, autisme. Her har barnet brug for øget selvværd til at takle sine udfordringer. Nye strategier i vanskelige situationer. Mere ro i nervesystemet.Bedre kontakt til andre.
Til børn med sprogvanskeligheder, hjerneskader, handicap, m.v.
De fleste børn kan udtrykke sig med figurer og sand, men kan af forskellige årsager have vanskeligheder med at udtrykke sig sprogligt.

Baggrund

Den engelske børneterapeut Margaret Lowenfeld var den første, der brugte sandleg som terapeutisk redskab i 1940´erne, hun kaldte sin metode“World Technique”.
Senere udviklede Dora Kalff den jungianske sandplay. Hos Yes2Life har vi udviklet pædagogisk sandplay, der arbejder nu og her og fremadrettet. Det adskiller sig fra det terapeutiske, der arbejder tilbage i historien.

Hvem kan deltage i denne Workshop

Workshoppen er for dig, der i din profession til dagligt arbejder med udvikling af menneskers potentiale. Du kan være leder, facilitator, coach, psykolog, pædagog, underviser, formidler, rådgiver, familiebehandler ect.

Hvad kan du forvente

Der vil være formidling og aktive processer, hvor du selv skal arbejde med figurer og sand.

Formidler
Inge G. Konge Ludvigsen

Artikler og evidens                                                      

https://yes2life.dk/category/sandplay/

https://yes2life.dk/artikler-boeger/

https://yes2life.dk/om-os/forskning-og-evidens/