Supervisor

Supervisor uddannelse

 • Dette er en uddannelse, der giver dig faglig indføring i forskellige supervisions teorier og metoder
 • Den tager udgangspunkt i din egen arbejdssituation og faglige problemstillinger
 • Undervisningen vil være en blanding af teori, dialog og praktisk træning af supervisions metoderne
 • Træningen vil primært tage udgangspunkt i dine problematikker som behandler

Udbytte

 • får kendskab til forskellige supervisions metoder
 • får praktiske rammer omkring det at lede et supervisions forløb
 • erfaring som deltager i gruppe og supervisions processer
 • kunne lede en supervisions proces, både individuelt og i grupper
 • reflektere over din personlige supervisions stil
 • Next Generation NLP og Systemisk opstilling inddrages i supervisions metoderne
 • ny indsigt, bevidsthed og handlemuligheder
 • personlig kompetenceudvikling

Chile, Sandplay

Deltagerforudsætning

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder som professionel behandler f.eks. pædagog, socialrådgiver, læge, plejer, sygeplejerske, psykoterapeut, coach. Som leder og mellemleder er det relevant, at kunne mestre supervision som metode.

Indhold

 • Modul 1: Vi vil arbejde med grundbegreberne i supervision. Vi kommer omkring forskellige supervisionsformer og fordyber os i den individuelle supervision. Vi gennemgår rammer og kontrakt for at starte et supervisionsforløb. Vi kommer omkring sekundær traumatisering og “udbrændthed”.
  Hvad kan supervisanten være fyldt op af: selve casen, krisereaktioner, egne følelser og overføringsfeltet.
 • Modul 2: Vi vil på dette modul fordybe os i gruppedynamiske processer og parallelprocesser – overføringsfeltet. Vi vil lære at arbejde med supervision af grupper, og hvordan man inddrager gruppen i supervision, bl.a. ved at bruge reflekterende team.
 • Modul 3: Vi vil inddrage andre metoder, der er virkningsfulde at anvende sammen med supervision bl.a. systemisk opstilling og brugen af objekter.
  Vi vil lave en opsummering og evaluering, og sammen reflekter ud fra cases I som deltagere har arbejdet med i forløbet. Formålet er at blive endnu skarpere på, hvad supervision er, og hvordan du som supervisor giver supervisanden/gruppen de bedste indsigter og den bedste læring. Og hvordan du passer på dig selv som supervisor.

Formidler
Inge Konge Ludvigsen

Pris: 17.500,00 kr.

Dato´er, alle dage fra 9:15 – 16:30

Er du interesseret i denne uddannelse, så skriv til Inge på: inge@yes2life.dk

Tilmelding

Udtalelser fra tidligere studerende

”Min viden og erfaring med supervision har fået form, samtidig med at jeg har lært nyt om supervision, om mig selv og om mine muligheder for at bringe forskellige metoder ind i såvel individuel som gruppe supervision.
Formidlingen bunder i stor og rodfæstet faglig og personlig kapacitet, så jeg og gruppen har været tryg og fået mulighed for optimal læring”
Jens Jakob, Psykoterapeut

”Mine forventninger til supervisoruddannelsen er blevet indfriet til fulde.  Fantastisk at arbejde med arketyper og symboler”.
Birgitte Kjærsgaard, Psykoterapeut, Coach og formidler

”Jeg har lært enormt meget, og er blevet endnu mere klar over, at det er så vigtigt at bliver ”afgiftet”, fyldt på, støttet og udviklet fagligt, når vi sidder i det ”felt” vi gør. Jeg har virkelig brug for den faglige sparring og forståelse, som jeg føler supervision kan være med til at give. Derfor lykkelig for at jeg nu også vil kunne tilbyde det endnu mere til mine klienter, kollegaer, organisationer/virksomheder m.v. som jeg arbejder for.
Og tak for det skønne, detaljerede materiale – manualen er virkelig brugbar.

Inge er en formidabel formidler og praktiker, som formår at gøre svært stof tilgængeligt/anvendeligt og meget brugbart. Kan varmt anbefale uddannelsen til andre”
Signe Rønnebro, Psykoterapeut

”Det er en uddannelse der fagligt er på et højt niveau. Den er tilpasset mellem teori og praksis læring, så man får træningen. Får læring både kropsligt, kognitivt og følelsesmæssigt.
Jeg føler mig virkelig godt klædt på som supervisor”
Teresa, Psykoterapeut

”Supervisoruddannelsen har givet mig redskaberne til at gå ind og støtte, hvor mennesker f.eks. sidder med meget tunge opgaver. Støtten er ifht. deres egen kunnen, og den belastning de  udsættes for i deres arbejde. God supervision kan mindske sygefraværet og øge trivsel og forståelse.”
Pia Smenge, Coach og Psykoterapeut