Evaluering og medlemsskaber

Den 4-årige uddannelse til Integreret Psykoterapeut er evalueret og godkendt af Reflektor

Akademiet opfylder de tværministerielle vejledende kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser.

Akademiet er evalueret positivt og uden anmærkninger.

Vi er medlem af Dansk Psykoterapeutforening under Forum for Psykoterapeutuddannelser (FFP)

MPF
Dansk Psykoterapeutforening – www.psykoterapeutforeningen.dk

Dansk Psykoterapeutforening har til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde, og gøre det nemmere at finde frem til en veluddannet og erfaren psykoterapeut.

Foreningen stiller store krav til deres medlemmers uddannelse, og ansøgere gennemgår en omhyggelig optagelsesprocedure. Oveni en grunduddannelse skal medlemmerne have en psykoterapeutisk efteruddannelse fra et evalueret institut.

Inge Ludvigsen ejer af Yes2Life ApS er Psykoterapeuter, MPF

Reflektor
Reflektor – www.reflektor.nu

Reflektor er en uafhængig leverandør af strategiske og operationelle beslutningsoplæg og analyser samt professionel procesbistand. Konsulentfirmaet, der primært henvender sig til beslutningstagere i stat, regioner og kommuner, blev i 2007 bedt om at påbegynde en evaluering af de psykoterapeut-uddannelser, der fremsendte ansøgning herom. Behovet for kvalitetskriterier skal ses i relation til:

  • at bidrage til et fagligt løft af private psykoterapeutuddannelser
  • at give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om psykoterapeutuddannelserne

Evalueringerne bygger på de 12 tværministerielle kriterier for anerkendt psykoterapi i Danmark:

Formål
 –  Optagelseskriterier
 – Uddannelsens struktur og indhold
 – Underviserne
 – Undervisningsformer
 – Eksamen/prøve/evaluering
 – Eksterne censorer
 – Fysiske faciliteter
 – Intern kvalitetssikring –  
Registrering af de studerende- 
Organisation og ledelse
 – Økonomi.

NLPSignTrimmed
Global NLP Training and Consulting Community – www.nlpu.com

Inge Ludvigsen er uddannet Trainer fra University of California 2009 samt Master Trainer, Facilitator og Transformational Entrepreneur 2011.

Visionen for Global NLP Training and Consulting Community er et verdensomspændende netværk af kompetente undervisere og konsulenter, der deler den mission at bringe NLP forudsætninger og metode ud til sociale systemer, organisationer, grupper og enkeltpersoner.

Denne vision indebærer et fællesskab af mennesker, der besidder fælles færdigheder, overbevisninger og værdier, og lysten og evnen til at hjælpe andre til at opnå betydelige mål og forandringer.

Medlemmerne af dette fællesskab anerkender, at effektiv undervisning og uddannelse, rådgivning og coaching kræver lederskab – evnerne til at bringe vision til handling og støtte læring og forandring.

Medlemmerne er dedikeret til:

  • etisk udførelse af NLP
  • fortsat udvikling og anvendelse af feltet NLP
  • at leve efter forudsætningerne i NLP

De forstår, at dette kun kan opnås ved at fortsætte deres egen læring og vækst.

For at opfylde de internationale kriterier i at undervise og formidle i Next Generation NLP kræves det, at du som uddannelsessted eller enkeltperson er medlem af Global NLP Training and Consulting Community. Inge Ludvigsen er medlem af Global NLP Training and Consulting Community.

Hos Yes2Life samarbejder vi med professionelle NLP udøvere fra Finland, Chile, England og USA om videreudviklingen af NLP.

European Certificate of Psychotherapy (EAP) – www.europsyche.org

Formålet med EAP er at imødekomme de interesser psykoterapeuter og deres klienter har. Derfor er det vigtigt at sørge for at uddannelse og praksis for psykoterapeuter lever op til en høj standart.
Denne standard omfatter 3200 timer i teori, praksis, egen-udvikling samt supervision.

EAP har til formål at have en ordentlig standard i Europa, så der er muligt som psykoterapeut at flytte og arbejde i flere lande.

Inge Grethe Ludvigsen er medlem af EAP.

Dansk NLP psykoterapeutforening
Dansk NLP Psykoterapeut Forening – www.psykoterapeutforeningen.dk

RAB Registrering via Dansk NLP Psykoterapeut Forening (RAB-ordningen) blev vedtaget af folketinget i 2004. Det fungerer på den måde, at sundhedsstyrelsen godkender en medlemsforening, der opfylder de givne krav og retningslinjer. Det er medlemsforeningen, og ikke uddannelsesstederne, der bliver registreringsberettiget- og dermed får ansvar for at godkende og registrere den enkelte behandler.

For at blive RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening skal den enkelte behandler bl.a. leve op til de sidst kendte offentlige kvalitetskriterier.
Optagelseskriterierne kan hentes på Foreningens hjemmeside: dnlppf.dk

Efter den nye bekendtgørelse nr. 978 stilles der ud over de almene krav til den 4-årige psykoterapeut uddannelse krav om afsluttende eksaminer i anatomi/fysiologi og sygdomslære.

logo-ARA
ARA NLP Global Network –

Inge Ludvigsen er medlem af ARA. ARA NLP Global Network er en International organisation, hvis vision er at skabe en verden som mennesker ønsker at være en del af. Missionen er at have et netværk af NLP Master Trainers rundt om i verden, der støtter hinanden, og som har en høj standard og høj etik.