Uddannelse i Familieopstillinger

og Systemisk arbejde

Er du interesseret i, hvordan vi som mennesker relaterer til hinanden og påvirker hinanden i familien, i en søskendefolk, i parforholdet, på arbejdspladsen, kulturelt og at vi er bærer af vores historie – så er denne uddannelse måske noget for dig.
Her lærer du om de skjulte dynamikker, som vi alle er en del af og påvirkes af dagligt. Jung snakkede om det kollektive ubevidste, i dag taler vi om feltet, traumevandring og epigenetik.

Hvordan arbejder vi så med de dynamikker, som i det skjulte påvirker os hver dag, som kan være årsag til symptomer og tilbagevende problemer, der kan være svære at forandre?
Vi arbejder med disse dynamikker i Familieopstillinger, Organisatoriske opstillinger og Systemisk arbejde.

En opstilling kan foregå i en gruppe med levende repræsentanter eller det kan foregå med objekter.
En opstilling bringer fundamentale sandheder om et hvilket som helst system frem i lyset. Det viser sig ved den måde, repræsentanterne/objekterne forholder sig til hinanden på.
Når vi kan se eller sanse realiteterne som de virkelig er, kan vi gøre noget ved det.
Familiekonstellationer er en metode med meget lidt snak og mere handling. Er meget anvendelig til tilbagevendende problematikker og til situationer, hvor du ikke aner hvad årsagen er til de symptomer du oplever.

Metoden bruges i dag ikke kun til familierelaterede problemer, men også i organisatoriske sammenhænge, inden for politik, i krigs- og konfliktområder, på skoler og uddannelsesinstitutioner, som parterapi og individuel terapi.

Det er mønstre i familiesystemet, som når de ikke bliver bevidstgjorte, kan vandre i systemet igennem flere generationer. Det kan være familiemedlemmer der er ekskluderet, døde børn, traumatiske hændelser, krigs oplevelser, snyd og bedrag. Her er der fokus på det som ingen kan huske, og det vi ikke taler om.
I Familiekonstellationer lærer vi at give tingene sin rette plads og vi lærer at indtage vores rette plads. Vi lærer at give det tilbage som ikke er vores, og kun bære vores egen smerte. Målet for alle opstillinger er styrke og udvikling, fred og kærlighed.

Familieopstillinger som metode er oprindeligt udviklet af den tyske psykoanalytiker Bert Hellinger, ud fra en undersøgelse af de systemer af relationer der er med vores forfædre og de sociale begivenheder familien har oplevet.

Når vi forstår de systemiske vilkår, som tillader kærligheden at udfolde sig, kan vi støtte selv meget ramte mennesker og familier i at finde nye veje. Det er dybt bevægende at se, når disse vilkår genindfinder sig og kærligheden igen kan flyde frit.

Bert Hellinger

Modul l, de grundlæggende principper

På dette modul lærer du om de grundlæggende principper i Familieopstillinger, og de grundlæggende måder at arbejde med familieopstillinger i en gruppe.

I realiteten styres alle familier af et sæt lovmæssigheder/principper, en orden, der som oftest er skjult for dem. Denne orden forsøger at bevare familiebåndene og beskytte familiens integritet. Når denne orden ignoreres, kommer der ubalance i familien med alle de personlige problemer, det medfører.

Der arbejders med fire principper:

Alt levende vil ses og anerkendes af alle/alt skal have sin rette plads
Balancen mellem at give og tage
Rækkefølge – systemets indre ”orden/hierarki”
At være forbundet med en kærlighed, der er større end det enkelte individ

Modul ll, at bruge objekter i én til én sessioner

På dette modul lærer du, hvordan du kan bruge objekter til at arbejde med de systemiske principper i én til én sessioner. Du lærer hvordan du inddrager arketypiske elementer i opstillingerne, både i det familiesystemiske og i det indre system i mennesket. Arketypiske elementer kan f.eks. være at der arbejdes med relationerne imellem: Tankerne – følelserne – kroppen og sjæleplanet. Et andet arketypisk mønster kan være dynamikken imellem hjælper – offer og krænker.

Der er mange forskellige måder at arbejde med objekter i Familieopstillinger og Organisatoriske opstillinger – du vil blive præsenteret både for Constellation work dukker, sedler på gulvet, objekter fra sandplay m.v.

Efter dette modul kan du begynde at gøre dig erfaringer med at lave opstillinger i én til én samtaler.

Modul lll: Symbiose- og afgrænsningritual

Denne metode er udarbejdet af Dr. Ero Langlotz. Ero Langlotz har arbejdet ca 40 år som psykiater. Tilgangen tilhører 2. bølge af det systemiske i Tyskland, hvor Bert Hellinger var ophavsmand i den 1. bølge.
Modulet tager udgangspunkt i oplevelsen af to grundbehov, som et centralt dilemma blandt klienter. Overtilpasnings strategier, der handler om, at vi mærker andres følelser og behov, før vore egne. Da vi grundlæggende ønsker at høre til, og forblive i kontakt, forbliver vi i tilpasningen. Bryder vi kontakten opstår næste dilemma, nemlig at vi kan føle os alene og savne nærhed. Denne forvikling, kan påvirke vores opfattelse af verden og medføre forvirring indeni. Det kan også påvirke partnervalg og valg af arbejde.

På modulet arbejder vi med forbindelsen mellem disse grundbehov og med nøglen til “løsningen”, som bl.a. ligger i en sund grænsesætning.

Arbejdet er rituelt og styret af en skabelon, som er udarbejdet og skabt af Dr. Ero Langlotz. Vi arbejder med to ritualer, en til arbejdet med relationer og en til arbejdet med traumer.
Ritualerne er skabt til at træde sundt ud af symbiosen, afgrænse sig og opleve mod-afgrænsning – for derved at genskabe dybere kontakt til dig selv.

Modul lV: Indre prægninger/Imprint, traumer og overlevelsesstrategier/masker

På dette modul arbejder vi mere direkte ind i de im-print eller prægninger, som traumatiske oplevelser og mønstre har givet. Disse im-print skaber nemlig overbevisninger og splitter op i rigtig/forkert eller godt og dårligt. Dette er indre ubevidste bindinger som begrænser os, og som det ikke giver mening at blive ved med at bære på. De blokerer en dybere kontakt med os selv.

Vi arbejder med at bevidstgøre og løsne bindingerne og også med de overlevelsesstrategier/masker, der er skabt. Når vi ser på strategierne og maskerne, ser vi også på polariseringer, hvad vi ønsker at opnå i mønstret eller masken og hvilken modpol vi undertrykker.

Modulet skaber en bro imellem det terapeutiske felt og det systemiske arbejde. Det egner sig både til opstillinger og er også let omsætteligt i 1 – 1 sessioner.

Modul V: Parforhold/søskende og organisatorisk opstilling

På dette modul arbejder vi med fokus på den del af systemet, hvor vi er i et horisontalt hierarki. I familien er vi de små ift. mor og far, her lærer vi om det asymmetriske i relationen. Anderledes forholder det sig i søskendeflokken – hvor vi lærer at være lige – den symmetriske relation. Denne læring er vigtig i vores forhold til ligestillede f.eks. parforholdet, i vennerelationer, på arbejdspladsen m.v.

I den nyere forskning i forhold til identitetsdannelsen, opdages det, at vores oplevelser med vores søskende, har afgørende betydning for vores opfattelse af os selv og den partner vi senere vælger at være sammen med. Alle søskende har en bestemt rolle for at familien klarer sig, den ubevidste rolle træder i kraft, når vi senere i livet indgår i en gruppe.

Det organisatoriske arbejde med systemisk opstilling

Når vi ser på mennesker i en organisation, ser vi også på det, som personerne har med fra deres fra deres familiesystem.

Vi arbejder med 2 lag:

Historien i familiesystemet
Historien i organisationen
I familien er vi alle forankret i det samme arketypiske system, slægten, bedsteforældre, forældre, børn, søskende osv.

Det er langt mere komplekst i organisationerne, da vi ikke altid ved, hvilket system organisationen er forankret i. Vi kan ikke til en start altid mærke fundamentet i organisationen, og derfor finder vi fundamentet indeni os – altså i familiesystemet.
Når vi arbejder i familien er vi mere helings-orienteret, i organisationen og er der mere fokus på opgaven.

For hvem

Uddannelsen er for alle med interesse. Du kan f.eks. være uddannet terapeut, coach, socialrådgiver, familiebehandler, pædagog, lærer, leder, mellemleder, konsulent og HR – medarbejder. Metoden kan integreres med dine andre faglige metoder.

Hvornår, alle dage fra 9:15 – 17:30
Modul l: Fre d. 17.-søn 19. marts, 2023
Modul ll: Tors 1. -lør 3. juni, 2023
Modul lll: Man d. 21. -ons 23. august, 2023
Modul lV: Fre 6.-søn 8. oktober, 2023
Modul V: Tors 16.-søn 18. nov, 2023

Pris: 25.500, 00 kr.

Pris pr. modul: 5.300,00 kr.

Tidligere studerende hos Yes2life der ønsker at gentage modul l og ll, pris: 2650,00 kr.

Undervisere

Inge er uddannet Psykoterapeut, MPF & EAP. Hun arbejder som formidler, terapeut, coach, supervisor og proceskonsulent. Har 25 års erfaring og arbejder ud fra metoderne: Sandplay, Next Generation NLP, Spædbarnsterapi, Familieopstillinger og Analytisk Psykoterapi.
Uddanner psykoterapeuter og coaches i Danmak og internationalt

Inge er uddannet i Familieopstillinger af Svagito Liebermeister (Tyskland), Dwari Rita Deutsch (Østrig), Jessica Riberi, Gestor (Chile) samt i Systemisk arbejd af Morten Hjort, Phoenix (Holland), Systemisk selv- integration med Phillip Kutzelmann (Tyskland) samt Organisatorisk Opstilling med Martijn Meima (Holland).

Dorthe er uddannet Psykoterapeut MPF, Coach, formidler, supervisor, familieopstiller, samt HD i organisation og virksomhedsledelse og har mange års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv. Dorthe er ansat hos Yes2Life og har arbejdet med sandplay, NLP, spædbarnsterapi, familieopstillinger og psykoterapi. Hun er medunderviser hos Yes2Life og er også uddannet i Familieopstillinger af Jessica Riberi, Gestor (Chile) samt i Systemisk arbejde af Morten Hjort, Phoenix (Holland), Systemisk selv- integration med Ero Langlotz (Tyskland) samt Organisatorisk Opstilling med Martijn Meima (Holland).