Psykoterapeut Uddannelsen, pris og oversigt

4-årig Psykoterapeut uddannelse og 1,5-årig Coach Uddannelse

Overblik over kriterier og pris for uddannelsesforløb hos Yes2Life – Akademiet for Psykoterapi & Coaching.

Såfremt du ønsker at opfylde de gældende kriterier for mulig optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, er følgende gældende:
Holdstørrelse er på 6 – 16 studerende. Det er vigtigt for os, at der er tid til den enkelte.
Undervisningsdage er kl. 9:15 – 17:30
Supervisionsdage er kl. 9:15 – 16:15

I overensstemmelse med NLP´s opfattelse af, hvordan indlæring optimeres og med henblik på at indfri uddannelsens formål, anvendes vekselvirkning mellem fremlæggelse af teori, dialog samt praktisk metodeanvendelse. Hovedvægten er lagt på situeret læring og “Learning by doing”, samt grundlæggende forståelse af teoriens betydning for udførelse af psykoterapi.

NLP´s teori og metode, analytisk teori, sandplay, spædbarnsterapi og familiekonstellationer gennemgås og trænes på modulerne.
En undervisningsdag indeholder fremlæggelse af teori, demonstrationer, øvelser, drøftelser og refleksioner.


1. året2. året3. året4. året
Antal undervisningsdage16201922
Supervisionsdage6666
Moduler5667
Færdighedstræning
Under Supervision
(lektioner)
484863
(15 øveklienter)
78
(30 øveklienter)
Egenterapi
Egenbetaling
(lektioner)
10121211
Øveklienter under Supervision selvstændigt.15
(heraf 6 online)
30
(heraf 10 online)
Individuel supervision, egen betaling
(lektioner)
68
Praktik, (lektioner)20
Pris uden egenterapi og egen supervision i DKKkr.27.500kr.28.500kr.30.500kr.32.500
Vejledende merudgift til uddannelsen1. år2. år3. år4. år
Litteratur
vejl. pris
kr.2.300kr.1.400kr.2.900kr.2.300
Egenterapi
vejl. pris
kr.4.000 - 7.500kr.4.000 - 7.500kr.4.000 - 7.500kr.4.000 - 7.500
Individuel Supervisionkr.5.100
(kr.850 x 6)
kr.6.800
(kr.850 x 8)
Klinisk eksamen, 4. åretkr.1.200