Litteratur til den 4-årige Psykoterapeut Uddannelse

Litteraturliste 1. & 2. året, 2020
Følgende bøger anvendes ved Yes2Life NLP Practitioner. Udover litteratur sendes manualer + undervisningsvideo´er.
Litteraturlisten er retningsgivende og Yes2Life forbeholder sig ret til løbende ændringer.

Obligatorisk 1. året
Kompendie, downloades hos Yes2Life ApS
”Kast lys over skyggen”, Debbie Ford, Borgen
”Følelsernes Sprog”, af Anne Dickson. Hans Reitzels Forlag
”Så kan du godt tro om igen – om NLP og forandring af hæmmende overbevisninger”, af Robert Dilts. Paludans Forlag
”NLP på jobbet”, af Sue Knight. Peter Asschenfeldts nye Forlag
”Hjernevenner”, af Anette Prehn. Dafolo.
”C.G. Jungs Analytiske Psykologi”, en introduktion. Gyldendal.
Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen. Systime.

Obligatorisk 2. året
Kompendie, downloads ved Yes2Life ApS
”C.G. Jungs Analytiske Psykologi”, en introduktion. Gyldendal.
”Krise og udvikling”, af Johan Cullberg. Gyldendal Akademisk.
”Den nødvendige smerte”, af Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick. Gyldendal Akademisk.
”The Hero´s Journey”, by Stephen Gilligan & Robert Dilts. Crown House Publishing Ltd.
”Arketyper”, af Caroline Myss, Borgens Forlag.

Litteratur til 3. og 4. året til Yes2Life Integreret Psykoterapeut, 2020
Udover litteratur sendes manualer + undervisningsvideo´er til regressionsterapi.
Litteraturlisten er retningsgivende og Yes2Life forbeholder sig ret til løbende ændringer.

Obligatorisk
”Drømmenes Dimensioner” af Ole Vedfeldt, Gyldendals Bogklubber.
”Psykologiens Veje” af Ole Schultz Larsen.
”Pæne piger og dumme drenge” af Ann Elisabeth Knudsen – Schønberg.”Dynamisk psykiatri” af Johan Cullberg – Hans Reitzels Forlag”Kærlighedens skjulte symmetri”, af Bert Hellinger, Borgen.
”Du er ikke bare dig”, af Mark Wolynn, Wiboltt.
”Spædbarnsterapi” af Inger Thormann og Inger Poulsen. Gyldendal Akademisk.
”Hjerne, samhørighed, personlighed. Introduktion til neuroaffektiv udvikling” af Susan Hart. Gyldendal Akademisk.
”WHO ICD-10 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser klassifikation og diagnostiske kriterier”, af Aksel Bertelsen. Gyldendal Akademisk.
”Den analytiske psykologis grundbog og praksis” C.G. Jung.
”Helbred dit liv” af Louise L. Hay. Forlag Wiboltt.
”Vejen til et bedre helbred  – med NLP” af Ian McDermott og Joseph O´Connor. Aschehoug.
”Psykoterapi og forskning” af Esben Hougaard, Dansk Psykologisk Forlag.
”Kæreste Billeder, parforhold og udvikling”, af Hanne Hostrup. Hans Reitzels Forlag.
”Døden og den døende” af Elisabeth Küler Ross, Gyldendal.
”Afhængighed”, din skjulte gave af Mary 0´Malley. Borgen.
”Symbolleksikon”, af Finn Stefansson. Gyldendal.
“Sandplay therapy”, Barbara Labovitz Boik and E.Anna Goodwin. Norton Professional Books.