3. år: Yes2Life Integreret Psykoterapeut

3. år:Yes2Life Integreret Psykoterapeut

Formål for 3. året på Psykoterapeut Uddannelsen. På dette studieår lærer du metoden Sandplay, der arbejdes videre med NLP processerne og Next Generation NLP. Du bliver klædt på til at arbejde mere systemisk, med afsæt i den analytiske psykologi.  Her samles alle dine erhvervede kompetencer til en højere helhed. Vi sætter fokus på det kognitive/tænkning, det kropslige/ubevidste, det følelsesmæssige/limbiske og det relationelle/systemiske.

Udbytte

  • Opøver din intuition til at aflæse personlighedstræk, arketyper, og hvad der rører sig i det kollektive ubevidste (feltet)
  • Kan facilitere processer på mange niveauer og heale og udvikle det menneskelige potentiale.
  •  Professionelle kompetencer, hvor du som psykoterapeut bliver uddannet både teoretisk, fagligt, håndværksmæssigt og personligt.
  • Udvikler din evne til at være i den terapeutiske relation på en respektfuld, dynamisk, ærlig og ligeværdig måde, så alle parter bevarer deres integritet.

Indhold
Modul 1: Sandplay 1 & 2. Tegneterapi og drømmeforståelse. Intake, etik og sundhedslovgivning.
Modul 2:
Sandplay 3. Essensforvandling/healing af indre barn samt trance.
Modul 3: Sandplay 4. Psykosomatik, sygdom og allergier. E-learning: Psykopatologi/Farmakologi
Modul 4: Sandplay 5. Personlig historiefortælling/Livets Elv og drømme
Modul 5: Sandplay 6. Parterapi
Modul 6: Sandplay 7. Liv/død/tilgivelse samt afslutning

Pris :31.500 kr.

Tilmelding

Afdragsordning

Yes2Life, Nygade 31B, 8600 Silkeborg, alle dage fra 9:15 – 17:30

3.års opstart 2023

Hver dag fra 9:15 – 17:30

Modul 1: Ons 8. – fre 10. februar
Modul 2: Fre 17.-søn 19. marts
Modul 3: Tors 1. – lør 3. juni
Modul 4: Man d. 21.-ons 23. august
Modul 5: Fre 6. – søn 8. oktober
Modul 6: Tor 16.-søn 19. november

Tilmeldingsfrist 12. december 2022

Hvem kan deltage
Alle interesserede der har bestået Yes2Life NLP Master. Har du ambitioner om at blive eksamineret Yes2Life Integreret Psykoterapeut og ansøge om medlemskab i Psykoterapeut Foreningen (MPF), skal du opfylde optagekriterierne og alle krav og kriterier for uddannelsen.Har du din NLP Practitioner eller NLP Master fra et andet sted, så kontakt os.
Kravet fra Psykoterapeut Foreningen er, at du min. har 3 år af din psykoterapeutiske uddannelse fra samme uddannelsessted.  Vi kan tilbyde dig en opgradering af din uddannelse, så du kan starte på 3. året.
Har du brug for en opgradering for at starte på Integreret Yes2Life Psykoterapeut-uddannelsen, så kontakt os.

 Detaljeret indhold- 3. år - klik her

Modul 1: Sandplay og analytisk/jungiansk teori samt Tegneterapi og drømmeforståelse. Intake, etik og sundhedslovgivning.
På dette modul er der fokus på relevante teorier i udviklingspsykologien og personlighedsdannelsen. Du lærer at omsætte din NLP viden til nyttige værktøjer som tegneterapi, eventyr og metaforer. Arbejdet med børn kræver en anden skærpet opmærksomhed. Børn og unge har en differentieret kultur, og udtrykker sig på vidt forskellige måder, med vidt forskellige udgangspunkter. I sessioner med børn og unge er det derfor også nødvendigt at være fleksibel i sit arbejdsfelt.

Tegneterapi, eventyr og metaforer er en mere direkte vej til det ubevidste – dermed et ligeså velgenet værktøj til at arbejde terapeutisk med voksne.

Du skal lære om dataindsamling, In-take. Samarbejde mellem terapeut og klient, at lave en kontrakt samt journalføring. Vi skal snakke om etik – og værdibegreber i behandling og kollegiale forhold. Basal sundhedslovgivning gennemgås, herunder: Kvaksalverloven, markedsføring af sundhedsydelser og registerloven.

Introduktion til Sandplay/analytisk teori, psykens struktur og helende potentiale. Kategorier af figurer, symbolisering, tolkning af objekter og opstillingerne samt de tidlige relationer og barnets tidlige udvikling.

Modul 2: Sandplay og analytisk/jungiansk teori.  Essensforvandling og healing af det indre barn.
At arbejde med kerneværdier, selvudvikling og healing af ”det indre barn”. De processer vi kommer til at arbejde med er udviklet af Connirae Andreas, en invitation til at arbejde i dybden og bearbejde noget af den personlige historie. Et rigtig godt selvudviklings værktøj. Healing af ”det indre barn” er en blid måde at bearbejde og heale tidlige hændelser.

I Sandplay og analytisk/jungiansk teori har vi fokus på̊ de essentielle arketyper i psyken bl.a. skyggen, det onde og det gode, jeg´et og selvet.

Modul 3: Sandplay og analytisk/jungiansk teori. Psykosomatik, sygdom og allergier. E-learning: Psykopatologi/Farmakologi
På dette modul skal du lære at arbejde ind i kompleksiteten omkring psykosomatik og sygdom. Du vil blandt andet lære kommunikation med symptomet og at arbejde med allergier. Vi vil snakke om sygdom og sundhed, samt arbejde med modellering af egen og andres healings processer.

Krop og sind hænger sammen – hvilket også betyder, at de elementer vi har i den psykiske verden, påvirker den fysiske verden. Bag enhver sygdom udspiller der sig nogle psykiske konsekvenser.

I sandplay og analytisk/jungiansk teori er fokus på det narrative, arketyperne, eventyr og drømme.

Modul 4: Sandplay og analytisk/jungiansk teori. Personlig historiefortælling/Livets Elv og drømme
En introduktion til Livets Elv, en kinæstetisk og visuel symbolisering af tidslinjen. Den er specielt velegnet til at arbejde med relationer i familiesystemet. Metoden bruges på familieklinikker bl.a. i Norge. Det er en måde at fortælle familiens historie på, som kombinerer både den voksnes og barnets måde at udtrykke sig på. Livets Elv er en metafor på bevægelse, livets bevægelse.
Du vil få en introduktion til at arbejde med drømme.

I sandplay og analytisk/jungiansk teori er fokus på Neumans udviklingsfaser samt den samlede analyse og dirigerende forløb ud fra Next Generation NLP.

Modul 5:  Sandplay og analytisk/jungiansk teori samt parterapi.
Vi fordyber os i de NLP-processer og metoder, der er specielt velegnede til at arbejde med parterapi. Teoretisk bliver der arbejdet med anima/animus problematikker i parforholdet. Endvidere en teoretisk indføring i seksualitet.

I sandplay og analytisk/jungiansk teori er fokus på familie og parforhold ud fra det systemiske.

Modul 6: Sandplay og analytisk/jungiansk teori samt liv/død og tilgivelse.
På dette modul vil vi arbejde med dit eget forhold til døden, så du er i stand til at arbejde terapeutisk med dine klienter omkring dette emne. Endvidere vil du lære hvordan du kan hjælpe mennesker som er angste for døden, til at få et balanceret forhold til livet og døden. Vi kommer omkring betydning af tilgivelse.
I sandplay og analytisk/jungiansk teori er fokus på afslutning og den samlede analyse.

Fremlæggelse af eksamensopgaver, evaluering og afslutning.

Metode
Fremgangsmåden er den selvsamme som ved Yes2Life NLP Practitioner forløbet: oplæg – demonstration – arbejde i grupper – opsamling samt perspektivering.

Undervisere
Inge Ludvigsen vil være den gennemgående undervisere. Der vil være gæste undervisere på nogle af modulerne, her særlig med vægt på special kompetencer.

 

Se handelsbetingelser her