4. år: Yes2Life Integreret Psykoterapeut

4. år: Yes2Life Integreret Psykoterapeut

På dette studieår er formålet, at du får terapeutiske metoder som  Spædbarnsterapi/tidlig traume forløsning samt Familieopstillinger. Det du lærer på 4. året får du integreret med Next Generation NLP og Sandplay.

Som Yes2Life Integreret Psykoterapeut har du et solidt fundament, hvor du kan arbejde grundigt med alle de udfordringer vi møder i livet. Både som privat person og i det professionelle liv. Du arbejder balanceret med det hele menneske. Du kan arbejde med børn, voksne, par, familier og systemer.

Udbytte

  • Opøver din intuition til at aflæse personlighedstræk, arketyper, og hvad der rører sig i det kollektive ubevidste (feltet)
  • Kan facilitere processer på mange niveauer og heale og udvikle det menneskelige potentiale.
  •  Professionelle kompetencer, hvor du som psykoterapeut bliver uddannet både teoretisk, fagligt, håndværksmæssigt og personligt.
  • Udvikler din evne til at være i den terapeutiske relation på en respektfuld, dynamisk, ærlig og ligeværdig måde, så alle parter bevarer deres integritet.

Indhold
Modul 1: Tilknytning, tidlig traumeforløsning/spædbarnsterapi
Modul 2: Familieopstillinger og systemisk arbejde
Modul 3: Familieopstillinger og systemisk arbejde én til én
Modul 4: Familieopstillinger og systemisk arbejde.  Symbiose- og afgrænsningsritual
Modul 5: Familieopstillinger og systemisk arbejde.  Indre prægninger/Imprint, traumer og overlevelsesstrategier/masker
Modul 6: Familieopstillinger og systemisk arbejde. Parforhold/søskende og organisatorisk opstilling
Modul 7: Integration af metoder, eksamen, evaluering samt afslutning

Pris: 32.500,00 kr.

Tilmelding

Afdragsordning

Yes2Life, Nygade 31B 8600 Silkeborg, alle dage fra 9:15-17:30

Der starter nyt 4. år til februar 2024

 Detaljeret indhold- 4. år - klik her

Modul 1: Tidlig tilknytning og spædbarnsterapi/tidlig traumeforløsning
På dette modul undervises i tidlig tilknytning  og spædbarnsterapi. Inspiration og teoretisk baggrund: Daniel Stern, Margaretha Berg Broden, John Bowlby, D.W. Winnicott, Fracoise Dolto.

Endvidere dysfunktionelle relationer og systemer.  Inge er konsulent hos Dansk Institut for Spædbarnsterapi ved Inger Poulsen og Inger Thormann.

Modul 2: Familieopstillinger og systemisk arbejde
Gennem en matrix af relationer med vores forfædre og de sociale begivenheder, familien har oplevet, vil familie-feltet blive defineret. Det er vi ubevidst forbundet til og bliver påvirket af. Ligeledes vil vores livsstil og vores tilknytning til virkeligheden være medvirkende til vores eksistens og formål i livet.
I familieopstillinger arbejder vi fem generationer tilbage i historien. Formålet er at føre klienten gennem en selvudviklingsvej, som vil bringe os til ”de gode nok” familieprincipper. Så vi kan stå selv i livet, sige JA til livet og lade kærlighed og fred strømme igennem vores relationer.
Fra kvantefysikkens synspunkt, hvor en del af et komplekst system af atomare partikler påvirkes af enhver anden del, kan vi drage paralleller til familien. Det er et energetisk felt, som transcenderer den enkelte. Ingen er en isoleret ø uden energetiske bindinger til andre i systemet. Hos Yes2Life er underviserne uddannet af Jessica Riberi fra Chile, hun har forfinet arbejdet med familiekonstellationer ud fra modellering og den forståelse, vi har fra Next Generation NLP. Derudover er vi uddannet af Svagito Liebermeister, Morten Hjort og Philipp Kutzelmann

Modul 3: Familieopstillinger og systemisk arbejde én til én
På dette modul lærer du, hvordan du kan bruge objekter til at arbejde med de systemiske principper i én til én sessioner.  Du lærer hvordan du inddrager arketypiske elementer i opstillingerne, både i det familiesystemiske og i det indre system i mennesket.  Arketypiske elementer kan f.eks. være at der arbejdes med relationerne imellem: Tankerne – følelserne – kroppen og sjæleplanet.  Et andet arketypisk mønster kan være dynamikken imellem hjælper – offer og krænker.

Der er mange forskellige måder at arbejde med objekter i Familieopstillinger og Organisatoriske opstillinger – du vil blive præsenteret både for Constellation work dukker, sedler på gulvet, objekter fra sandplay m.v.

Efter dette modul kan du begynde at gøre dig erfaringer med at lave opstillinger i én til én samtaler.

E-learning: Psykoterapiens historie. Metodik og empiri fra psykoterapi forskningen
Vi vil arbejde med psykoterapiens historie og udvikling samt psykoterapiens klassiske modaliteter. Vi vil gennemgå forskellige terapier inden for evidens baseret psykoterapi.
Vi skal gennemgå andre alternative behandlingsformer, for at opnå en mere bred behandlingsorientering og forståelse.
Som alle andre behandlingsudbud, har de metoder du lærer også sine begrænsninger. Det er vigtigt at vide, hvad man kan og hvad man skal afholde sig fra – det kan skabe mere skade end nødvendigt. Vi skal vide, hvilke muligheder vi har, hvor vi har meget at bidrage med – samt hvilke begrænsninger, der ligger.

Modul 4: Familieopstillinger og systemisk arbejde.  Symbiose- og afgrænsningritual
Denne metode er udarbejdet af Dr. Ero Langlotz. Ero Langlotz har arbejdet ca 40 år som psykiater. Tilgangen tilhører 2. bølge af det systemiske i Tyskland, hvor Bert Hellinger var ophavsmand i den 1. bølge.
Modulet tager udgangspunkt i oplevelsen af to grundbehov, som et centralt dilemma blandt klienter. Overtilpasnings strategier, der handler om, at vi mærker andres følelser og behov, før vore egne. Da vi grundlæggende ønsker at høre til, og forblive i kontakt, forbliver vi i tilpasningen. Bryder vi kontakten opstår næste dilemma, nemlig at vi kan føle os alene og savne nærhed. Denne forvikling, kan påvirke vores opfattelse af verden og medføre forvirring indeni. Det kan også påvirke partnervalg og valg af arbejde.

På modulet arbejder vi med forbindelsen mellem disse grundbehov og med nøglen til “løsningen”, som bl.a. ligger i en sund grænsesætning.
Arbejdet er rituelt og styret af en skabelon, som er udarbejdet og skabt af Dr. Ero Langlotz. Vi arbejder med to ritualer, en til arbejdet med relationer og en til arbejdet med traumer.
Ritualerne er skabt til at træde sundt ud af symbiosen, afgrænse sig og opleve mod-afgrænsning – for derved at genskabe dybere kontakt til dig selv.

Modul 5: Familieopstillinger og systemisk arbejde.  Indre prægninger/Imprint, traumer og overlevelsesstrategier/masker
På dette modul arbejder vi mere direkte ind i de im-print eller prægninger, som traumatiske oplevelser og mønstre har givet. Disse im-print skaber nemlig overbevisninger og splitter op i rigtig/forkert eller godt og dårligt. Dette er indre ubevidste bindinger som begrænser os, og som det ikke giver mening at blive ved med at bære på. De blokerer en dybere kontakt med os selv.

Vi arbejder med at bevidstgøre og løsne bindingerne og også med de overlevelsesstrategier/masker, der er skabt. Når vi ser på strategierne og maskerne, ser vi også på polariseringer, hvad vi ønsker at opnå i mønstret eller masken og hvilken modpol vi undertrykker.
Modulet skaber en bro imellem det terapeutiske felt og det systemiske arbejde. Det egner sig både til opstillinger og er også let omsætteligt i 1 – 1 sessioner.

Modul 6: Familieopstillinger og systemisk arbejde. Parforhold/søskende og organisatorisk opstilling
På dette modul arbejder vi med fokus på den del af systemet, hvor vi er i et horisontalt hierarki. I familien er vi de små ift. mor og far, her lærer vi om det asymmetriske i relationen. Anderledes forholder det sig i søskendeflokken – hvor vi lærer at være lige – den symmetriske relation. Denne læring er vigtig i vores forhold til ligestillede f.eks. parforholdet, i vennerelationer, på arbejdspladsen m.v.

I den nyere forskning i forhold til identitetsdannelsen, opdages det, at vores oplevelser med vores søskende, har afgørende betydning for vores opfattelse af os selv og den partner vi senere vælger at være sammen med. Alle søskende har en bestemt rolle for at familien klarer sig, den ubevidste rolle træder i kraft, når vi senere i livet indgår i en gruppe.

Det organisatoriske arbejde med systemisk opstilling
Når ser på mennesker i en organisation, ser vi også på det, som personerne har med fra deres fra deres familiesystem.
Vi arbejder med 2 lag:

  • Historien i familiesystemet
  • Historien i organisationen
    I familien er vi alle forankret i det samme arketypiske system, slægten, bedsteforældre, forældre, børn, søskende osv.

Det er langt mere komplekst i organisationerne, da vi ikke altid ved, hvilket system organisationen er forankret i. Vi kan ikke til en start altid mærke fundamentet i organisationen, og derfor finder vi fundamentet indeni os – altså i familiesystemet.
Når vi arbejder i familien er vi mere helings-orienteret, i organisationen og er der mere fokus på opgaven.

Modul 7: Integration af metoder, eksamen, evaluering samt afslutning

Undervisere
Inge Konge Ludvigsen og Dorthe Steiniche vil være gennemgående underviser.

Se handelsbetingelser her