Workshops med Jessica Riberi: “Partnership” Family Constellation & Archetypes

“Partnership” Family Constellation & Archetypes

In this workshop we will explore the principles of family constellations associated with life as a couple, from an archetypical model.
Archetypes are energy fields that impact a person´s life, enhancing beliefs, abilities, specific senses of identity, modeling life bonds, and defining the level of consciousness and the life choices at which you can aspire to.

The bond a person has with his parents and the ancestral family field, defines qualities of archetypical fields that will govern his/her life. It defines which archetypes you will be connected to and in what quality of consciousness.

Love as a couple is subject to the manifestation of certain archetypes that must be in balance, in order to promote a generative state of consciousness.

In the workshop we will transcend rigid patterns and roles derived from the ego, personal and systemic, to promote a loving disposition, in joy and creativity in the bond.

We will learn patterns associated with trust/fear/openness/rejection of life, which act on the conditions of life as a couple.

Dansk oversættelse
Parforhold – Familiekonstellationer og arketyper

På denne workshop undersøger vi principperne i familiekonstellationer, der er forbundet med livet som et par, fra en arketypisk model.
Arketyper er energifelter, der påvirker en persons liv, forbedrer tro, evner, specifikke sanser af identitet, modellerer livsbinding og definerer bevidsthedsniveauet og de livsvalg, som du kan stræbe efter.

Båndet en person har til sine forældre og forfædres familiefelt definerer egenskaber ved arketypiske felter, der vil styre hans / hendes liv. Det definerer, hvilke arketyper du vil være forbundet til, og i hvilken bevidsthedskvalitet.

Kærlighed som par er underlagt manifestationen af ​​visse arketyper, der skal være i balance for at fremme en generativ bevidsthedstilstand.

I workshoppen vil vi forandre stivnede mønstre og roller, der stammer fra egoet, det personlige og systemiske for at fremme en kærlig disposition, i glæde og kreativitet i den måde vi er forbundet på i det relationelle.

Vi lærer mønstre forbundet med tillid / frygt / åbenhed / afvisning af livet, som påvirker de betingelser, der har indflydelse på at livet og kærligheden kan være tilstede i parforholdet.

Inge vil deltage på workshoppen, og oversætte til dansk alle dagene.

To participate
All with interest are welcome. Even the focus is for partnership, the principles will apply to any relationship. You don’t have to be in a partnership to participate. Write to: inge@yes2life.dk if you have any questions. Or call: +45 20121413

Alle med interesse er velkommen. Selvom fokus er på parforhold, gælder principperne i alle relationer. Du behøver ikke være i et parforhold for at deltage. Du er velkommen til at skrive til: inge@yes2life.dk eller ringe på: +4520121413, for yderligere information.

Workshoppen vil blive undervist på let forståelig engelsk, og der vil være deltagere, der hjælper med at oversætte til dansk, efter behov.

Date/dato
November 20th – 22th 2020
20.-22. november 2020, aflyst pga Covid 19, der kommer ny workshop i 2021 med Jessica.

Timeframe/tider
Friday/Saturday/Sunday from 9:15 – 16:30
Fredag/lørdag/sønday fra 9:15-16:30

Price/Pris
2.495,00 Dkr, 335 €
Early Bird apply before 14.th of September
2.295,00 Dkr, 308€

Attend as a couple/Kommer I som par er prisen: 4495,00 Dkr. 603 €
Early Bird: 4.295,00 kr. 577€

Går du på den 4. årige uddannelse hos Yes2Life er prisen 2100,00 kr.

Tilmelding, to apply

We have a limit of 20 participants. So we recommend that you apply as soon as possible.
Vi har plads til 20 deltagere, så vi anbefaler at du tilmelder dig i god tid.

Tilmeldingsfrist er: 14.september
Apply before 14.th of september

Jessica Riberi Psychologist, Master Trainer in PNL, NLPU. Generator of knowledge, innovation, avant-garde. She has integrated Psychology, with her extensive specialization in NLP, Archetypes and Family Constellations, Self-Therapy and Symbolic Work. Founder and Director of Institute Gestor. A center affiliated with NLP University, California USA, with 20 years of experience in the training and development of NLP. She is the only one who represents NLPU in Chile. Its programs leading to NLP Quantum Coaching title have double degrees: NLP University and Institute Gestor. She teach and designs the Quantum NLP Coaching Programs. 30 years of experience as a psychologist. She was communications consultant in business initially. Then, with vast experience in psychotherapy, coaching and family constellations.
And now a writer, with 4 books ( Spanish version until now):
Let’s talk about Adoption. e–book. Gestor. 2006
NLP Seeds for Quality of Life. e–book. Gestor. 2011.
Bond of Life, Editions B, 2017.
The Journey in a Loving Couple. Urano, 2018

Supervisionsdag med Jessica d. 19.november fra 9:15 – 16:30

Denne dag er for alle der arbejder med Familieopstillinger, både hvis du arbejder som opstiller med grupper eller én til én.  Vi vil have fokus på dig som opstiller, hvordan du bliver bedre til at arbejde med feltet.
Pris for denne dag: 1250,00 kr.
Som studerende hos Yes2Life tæller dagen for 2 X supervision.

Tilmelding til: inge@yes2life.dk

 

 
You are here: HomeWorkshopsWorkshops med Jessica Riberi: “Partnership” Family Constellation & Archetypes

Yes2Life
Akademiet for Psykoterapi & Coaching
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

www.yes2life.dk