Åbne aftener i Familieopstillinger og Systemisk arbejde

Åbne aftener i Familieopstillinger og Systemisk arbejde.

På disse aftener har du mulighed for at stifte bekendtskab med Familieopstillinger og Systemisk arbejde. Du tilmelder dig kun til én aften af gangen. Først på aftenen vil der være et tema, som alle deltagere kommer til at arbejde med, herefter en lille pause. Efter pausen vil der være to opstillinger.

Opstillere på disse aftener er: Inge Ludvigsen fra Yes2Life og Lotte Juul Lauesen fra Inter Mezzo (30.oktober, 4. december)
og 17. december er Inge Ludvigsen og Pia Rosenfell opstillere.

Pris: 150,00 kr. pr. aften som betales på selve aftenen. Ønsker du at være klient i en af de to opstillinger er prisen for en aften 500,00 kr.

Tid: 18:00 –  21:30

Sted: Yes2Life, Nygade 31 B, 8600 Silkeborg

Tilmelding: inge@yes2life.dk eller lotte@juullauesen.dk; piarosenfell@gmail.com

Det er vigtigt at du tilmelder dig, i forhold til evt. aflysning.

Dato´er:

28/8; Introduktion til uddannelsen i Constellationwork.
Denne aften er gratis og for alle. Inge og Lotte vil fortælle om den 1. årige uddannelse i Constellationwork.
Vi vil denne aften også arbejde praktisk med tema´et: “Hvor kommer jeg fra, hvor er jeg på vej hen?

https://yes2life.dk/da/uddannelser/ny-uddannelse-i-constellationwork-2018-19/

Læs om vores uddannelse i Constellationwork samt vores 1. dags workshop lørdag d. 8. september.

30. oktober; tema denne aften: “Work-life-balancen”
Vi undersøger med en lille øvelse, hvordan din balance er  imellem at give og modtage, at gøre og være.
Mange af os har et mønster af, at ville gøre mere end vi har kræfter til. Vi vil arbejde henimod, at du tager styring i dit liv, og bruger dine kræfter optimalt.

4. december; tema denne aften: “Sorg-glæde balancen”
Glæde og sorg arbejder som en pendul i vores sind, meget glæde – meget sorg. På denne aften vil vi undersøge forholdet mellem glæde og sorg, og søge henimod balancen, hvor den indre fred opstår.

17. december; denne aften bliver der udelukkende arbejdet med opstillinger:
Vi kan nå 3-4 klienter på en aften. Der vil blive inddraget Colour Mirrors, farver i opstillingen.

Vi starter kl. 18:30 og slutter kl. 21:30
Læs mere om uddannelsen i Constellationwork  her.

Hvad er systemisk opstilling?
Udgangspunktet for systemisk opstilling er, at vi som mennesker befinder os i et utal af systemer. Et system kan i princippet være hvad som helst: familie, arbejde, vennekreds, sygdom, økonomi, parforhold, religion, kultur osv.
Når noget eller nogen i dette system er ekskluderede, opstår der forvikling, ofte i form af symptomer, der bæres af andre, end dem der oprindeligt var ekskluderede. I det systemiske arbejder vi med tre principper:
– Alt levende vil ses og anerkendes og alle/alt skal have sin rette plads .
– Balancen mellem at give og tage.
– Rækkefølge – systemets indre ”orden”.

I systemisk opstilling eksternaliserer vi deltagernes indre univers og derved afdækkes og synliggøres skjulte mønstre og sammenhæng i systemer. Det kan f.eks. være dit forhold til din kollegaer, ledere, familie, arbejdsplads, ven, men det kan også være en situation, du står i: en konfliktfuld relation, stress, fyring, eller forvirring over dit næste skridt. Målet er at frisætte og forløse energi, der er bundet i systemerne.
Familieopstilling  som metode er udviklet af den tyske psykoanalytiker Bert Hellinger, og videreudviklet til det, der i dag kaldes organisations- eller strukturelle opstillinger.
En opstilling bringer fundamentale sandheder om et hvilket som helst system frem i lyset. Det viser sig ved den måde, repræsentanterne forholder sig til hinanden.
Når vi kan se eller sanse realiterne som de virkelig er, kan vi gøre noget ved det. Vi må afdække problemerne for at finde en løsning.
Hvordan foregår en opstilling?
Interview med fokusperson (problemejer) og problemstillingen. Hvad er målet for opstillingen.
– Hvad vil du gerne have mere indsigt i når opstillingen er slut?
– Udvælgelse af emner til opstilling (personer, begreber, roller, omgivelser)
– Udvælgelse af repræsentanter for emner.
– Opstilling af nuværende situation.
– Hvordan opleves det at være repræsentant for xx. Hvordan mærkes det i kroppen: kulde, varme,nervøsitet, følelser, svajen etc.
– Intervention i opstillingen – hvordan kan systemet genoprette balancen

De oprindelige positive intentioner får liv og kan nu støtte helheden på en ny, sand og tidssvarende måde. Deltageren internaliserer nu den nye helhed og integrerer konstellationen som et nyt udgangspunkt.

Vi glæder og til at være sammen med dig på disse aftener:)

Inge Grethe, Lotte & Pia

 
You are here: HomeWorkshopsÅbne aftener i Familieopstillinger og Systemisk arbejde

Yes2Life ApS
Nordisk NLP Akademi
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

www.yes2life.dk