Åbne aftener i Systemisk Opstilling og Familieopstillinger

Åbne aftener i Systemisk Opstilling og Familieopstillinger

Disse aftener er åben for alle interesserede. Du behøver ikke vide noget om opstillinger i forvejen.
På disse aftener har du mulighed for at stifte bekendtskab med Familieopstillinger og Systemisk arbejde. Du tilmelder dig kun til én aften af gangen. Først på aftenen vil der være et tema, som alle deltagere kommer til at arbejde med, herefter en lille pause. Efter pausen vil der være to opstillinger.
Som studerende hos Yes2Life kan du godskrive 1/2 supervisionsdag fra én aften.

Opstillere på disse aftener er Inge Ludvigsen fra Yes2Life opstiller. Dorthe Steiniche er med som assistent.

Pris: 300,00 kr. pr. aften som betales på selve aftenen. Ønsker du at være klient i en af de to opstillinger er prisen for en aften 500,00 kr.

Tid: 18:00 –  21:30

Sted: Yes2Life, Nygade 31 B, 8600 Silkeborg

Tilmelding: inge@yes2life.dk
Det er vigtigt at du tilmelder dig, i forhold til evt. aflysning.

En hel dag i familieopstillinger. Søndag d. 20. juni kl. 9:30 – 16:00
På denne dag laver vi opstillinger ud fra klienternes tema.  Opstillere på dagen er Inge Konge Ludvigsen & Dorthe Steiniche.
Pris for dagen: 1200,00 kr.
Vi skal være min 8 og max 12 deltagere.
Sted: Nygade 31 B, 8600 Silkeborg
Tilmeldingsfrist 1. juni til: inge@yes2life.dk

Åbne aftener 2021/22

Tema: Mor – afholdes torsdag d. 2. september 2021
Alle børn er født med evnen til at række ud efter mor, at knytte sig og at modtage kærlighed. Dette er den første kærlighed. Det er her naturen sikrer, at det lille barn overlever, fordi det kan foretage denne ud-rækning. Vores ret til eksistens.
Moderen har på samme tid et indbygget instinkt ift. at give sit barn omsorg. Her skabes et dybt bånd imellem mor og barn. En afbrudt ud-rækning skaber forviklinger. Der kan være omstændigheder, som har forstyrret denne bevægelse.
Vi arbejder med dette fokus, for at der kan skabes healing i evt. afbrudt bevægelse ved livets start, så vi kan tage imod livet. Først her kan vi leve livet.

Tema: Mor/Far & Mig – afholdes tirsdag d. 5. oktober 2021
I triaden mor/far og mig kan der være mange forviklinger. Hvis far og mor ikke er i voksen ligeværdig relation, kan barnet ubevidst kommet til at bære på mor´s og far´s smerte. Og når forældrene ikke er hinandens nr. 1, kan barnet få en position som en “lille” alt for tidlig voksen.
Den første systemiske orden i kærligheden mellem forældre og børn er , at forældrene giver og børnene tager.
Når børn tager imod livet fra deres forældre, blive livet værdsat og der dannes et sundt selvværd. Mor giver retten til at være, og far giver retning til at gå ud i livet og gøre.
Vi arbejder med dette fokus for både at kunne være og kunne gøre.  Først at kunne tage imod og herefter at kunne give. Vi arbejder med balancen mellem sårbarhed og styrke.

 Tema: Parforhold – afholdes mandag d. 8. november 2021
I familien er vi de små ift. mor og far, her lærer vi om det asymmetriske i relationen. Anderledes forholder det sig i søskendeflokken – hvor vi lærer at være lige – den symmetriske relation. Denne læring er vigtig i vores forhold til ligestillede f.eks. parforholdet, i venne relationer, på arbejdspladsen m.v.

Den nyere forskning i forhold til identitetsdannelsen siger at vores oplevelser med vores søskende, har afgørende betydning på vores opfattelse af os selv og den partner vi senere vælger at være sammen med. Alle søskende har en bestemt rolle for at familien klarer sig, den ubevidste rolle træder i kraft, når vi senere i livet indgår i en gruppe.
Vi har fokus på lys og skygge sider ved den rolle du indtager.

Tema: Dramatrekanten – afholdes mandag d. 17. januar 2022
Dramatrekanten kommer til udtryk i det relationelle felt. De 3 arketypiske energier dramaet består af er: offer – krænker og hjælper/frelser.  De fleste kender det at være i en relation, hvor man eksempelvis kommer til at føle sig som offer og oplever den anden part i relationen som krænker eller hjælper.  Eller man kommer til at opleve sig selv som den part, der vil hjælpe og frelse den anden. Eller agressionen tager over og man eksempelvis vil have ret og har brug for at have magten i relationen, eller du ekskluderer og afviser som også er en krænkelse.
Når du begynder at arbejde med dramatrekanten vil du opdage, at alle involverede parter indeholder alle tre arketypiske udtryk, og så snart dramaet er gået igang skiftes man på forskellige måder til at være i rollerne, også selvom man kun identificerer sig bevidst med én af rollerne.  I det systemiske går vi tilbage i historien og ser på, hvordan det kan være, at man har en fortrukken rollen, og hvorfor man ubevidst tiltrækker de andre roller i sit liv.

 Tema: Den tomme plads – afholdes onsdag d. 9. marts 2022
Det lille barn lander på den tomme plads hos sine forældre. De følelser som er uforløste hos forældrene, vil det lille barn lande i og prøve at gøre noget ved. Det lille barn, tager sig på en måde af det indre forladte barn i mor eller far.
Det er også mønstre i familiesystemet, som når de ikke bliver bevidstgjorte, kan vandre i systemet igennem flere generationer. Det kan være familiemedlemmer der er ekskluderet, døde børn, traumatiske hændelser der ikke tales om, krigs oplevelser, snyd og bedrag.
Vi har fokus på det som er ekskluderet, det som ingen taler om.
Vi lærer at give tingene sin rette plads og vi lærer at indtage vores rette plads. Vi lærer at give det tilbage som ikke er vores, og kun bære vores egen smerte.

Tema: Lyset og mørket
Vi indeholder både lys og mørke. Som Jung sagde, vi bliver først hele og i kontakt med kernen af os selv, når vi rummer og siger velkommen til alt hvad vi indeholder.  Samtidig er det vigtigt at have nogle sunde grænser, vi har indflydelse på hvor meget lys og mørke vi tillader i vores krop og sjæl. Vi vil arbejde med temaet og sammen tænde lys i den mørke tid.

 

 

Hvad er systemisk opstilling?
Udgangspunktet for systemisk opstilling er, at vi som mennesker befinder os i et utal af systemer. Et system kan i princippet være hvad som helst: familie, arbejde, vennekreds, sygdom, økonomi, parforhold, religion, kultur osv.
Når noget eller nogen i dette system er ekskluderede, opstår der forvikling, ofte i form af symptomer, der bæres af andre, end dem der oprindeligt var ekskluderede. I det systemiske arbejder vi med tre principper:
– Alt levende vil ses og anerkendes af alle/alt skal have sin rette plads .
– Balancen mellem at give og tage.
– Rækkefølge – systemets indre ”orden”.

I systemisk opstilling eksternaliserer vi deltagernes indre univers og derved afdækkes og synliggøres skjulte mønstre og sammenhæng i systemer. Det kan f.eks. være dit forhold til dine kollegaer, ledere, familie, arbejdsplads, ven, men det kan også være en situation, du står i: en konfliktfuld relation, stress, fyring, eller forvirring over dit næste skridt. Målet er at frisætte og forløse energi, der er bundet i systemerne.
Familieopstilling  som metode er udviklet af den tyske psykoanalytiker Bert Hellinger, og videreudviklet til det, der i dag kaldes Familieopstilling, Organisations opstilling og Systemisk opstilling.
En opstilling bringer fundamentale sandheder om et hvilket som helst system frem i lyset. Det viser sig ved den måde, repræsentanterne forholder sig til hinanden.
Når vi kan se eller sanse realiteterne som de virkelig er, kan vi gøre noget ved det. Vi må afdække problemerne for at finde en løsning.
Hvordan foregår en opstilling?
– Interview med fokusperson  om problemstillingen. Hvad er målet for opstillingen.
– Hvad vil du gerne have mere indsigt i når opstillingen er slut?
– Udvælgelse af emner til opstilling (personer, begreber, roller, omgivelser)
– Udvælgelse af repræsentanter.
– Opstilling af nuværende situation.
– Hvordan opleves det at være repræsentant for xx. Hvordan mærkes det i kroppen: kulde, varme,nervøsitet, følelser, svajen etc.
– Intervention i opstillingen – hvordan kan systemet genoprette balancen.

De oprindelige positive intentioner får liv og kan nu støtte helheden på en ny, sand og tidssvarende måde. Deltageren internaliserer nu den nye helhed og integrerer konstellationen som et nyt udgangspunkt.

Vi glæder og til at være sammen med dig på disse aftener:)

Inge Ludvigsen & Dorthe Steiniche

 
You are here: HomeWorkshopsÅbne aftener i Systemisk Opstilling og Familieopstillinger

Yes2Life
Akademiet for Psykoterapi & Coaching
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

www.yes2life.dk