WholeWorldPlay® Facilitator

WholeWorldPlay® i erhvervslivet

WholeWorldPlay® er specielt anvendeligt til at arbejde med:

 

DSC_0150

  • samarbejde
  • teambuilding
  • værdi- vision- og målafklaring
  • forskellige faser i udarbejdelsen af projekter
  • ledelse
  • branding
  • håndtering af konflikter og forandringer
  • coaching

Metoden bygger på Inge Ludvigsens mange års erfaring fra coaching og facilitering af processer i erhvervslivet.

Teoretisk baggrund

Rammen for WholeWorldPlay® tager udgangspunkt i traditionel Jungiansk Sandplay, hvor der arbejdes med figurer i sand. Forandringer, udvikling og processer kan vises som et symbolsk billede/metafor i WholeWorldPlay®. Når det symbolske billede er skabt suppleres med coaching og facilitering for at skabe holdbare og bæredygtige resultater.

Når vi arbejder med mennesker, både intellektuelt og kreativt, bliver processen og dermed også resultatet mere i overensstemmelse med hvem vi er. Der frigives kraft og energi til det konkrete arbejde, der skal udføres. Det kommitter den enkelte medarbejder, og skaber øget motivation.

Vores erfaring er, at når der gives plads til non-verbal refleksion og et kreativt udtryk, som er ligeværdigt for alle deltagerne, bliver resultatet langt bedre og på sigt mere holdbart og etisk.

”Leg er et universelt element i barndommen. Leg er et begreb i sig selv, der ikke kan begrænses til et bestemt samfundspsykologisk, universelt synspunkt eller til et bestemt civilisationsniveau. Leg har eksisteret i alle kulturer og i alle kendte historiske perioder. Den kan beskrives som en overordnet biologisk form, gennem hvilken samfundet udtrykker sin fortolkning af livet og verden”   Luria 1966

Hvem kan deltage?


Alle med erfaring i ledelse, coaching, facilitering og formidling.

Deltagelse i WholeWorldPlay® facilitator kræver ingen forkundskaber eller præstation.

Varighed

4 moduler á 3 dages varighed, i alt 12 dage, fordelt over et år.

Pris

24.500,00 kr. pr. deltager + moms

Tilmelding:

Er du eller din virksomhed interesseret, så kontakt os.

Når vi har min. 16 deltagere, udsender vi dato’ er.
WholeWorldPlay® Facilitator kan bestilles ud af huset.

Indhold

Modul 1
Introduktion til WholeWorldPlay®, symbolisering og gennemgang af symboler. Som facilitator har du brug for at kunne aktivere menneskers forskellige intelligenser. Ofte er individet/gruppen kørt fast i en tilstand og har brug for andre metoder for at aktivere det kreative og mere ubevidste.
Når vi arbejder med WholeWorldPlay® arbejders der med flere af hjernes funktioner; det autonome nervesystem/kropssansninger, det limbiske system/følelser og det kognitive/tænkningen. Evnen til både at sanse, føle, tænke og handle i overensstemmelse med dette, øger vores robusthed og kreativitet i mødet med arbejdslivets udfordringer.

På dette modul vil vi have fokus på dig som facilitator, dit kropssprog, din evne til at skabe kontakt, hvordan du bruger dig selv og påvirker gruppen.
Du vil lære at bruge effektfulde spørgsmål til at skabe forandring. Du vil lære at give tingene ny betydning og forstå intentionen og formålet bag din (vores) og andres adfærd og handlinger, så du som facilitator kan rumme de mennesker du arbejder med.
Vi vil inddrage kreativitet og fantasi ved at anvende objekterne og WholeWorldPlay®.

Modul 2
På dette modul vil vi arbejde med Story Telling og facilitering af grupper.
Vi vil arbejde med forskellige gruppedynamiske processer. Du vil lære hvordan du faciliterer gruppeprocesser omkring samarbejde, værdier, trivsel og virksomhedskultur, samt hvordan du faciliterer konflikter. Vi inddrager symbolerne og sandet i de forskellige processer.
Vi vil inddrage Story Telling sammen med brugen af objekter. Story Telling/historier er et kraftfuldt redskab og taler både til det bevidste og ubevidste samtidig. Så langt tilbage vi har historiske optegnelser, har mennesket anvendt historier som kommunikationsform gennem myter, eventyr, drømme, legender, religiøse beretninger og lignelser.
Professionel brug af Story Telling er en elegant måde at hjælpe og udvikle menneskeligt potentiale og sammen skabe bæredygtige resultater.

Modul 3
Vi vil arbejde med problemløsning og facilitering af projekter, fra drøm til virkelighed. Når der arbejdes med større projekter, er der forskellige faser det er vigtigt at komme igennem for, at opnå en realistisk handleplan. Du vil lære at guide en gruppe gennem disse faser.
Vi vil arbejde med forskellige kreativitets processer og hvordan WholdWorldPlay® anvendes som et fantastisk redskab, når vi vil arbejde med Mission, Vision og branding.

Vi vil ligeledes have fokus på, hvilke historier du/virksomheden/teamet fortæller om dig/jer selv til verden. Hvorfor netop disse historier? Vil det være bedre at fortælle en anden historie?

Modul 4
På det sidste modul har vi hovedsagelig fokus på din rolle som facilitator og din evne til at tage lederskab. Vi vil inddrage arketypiske energier i dannelsen af din identitet.
Der er 5 essentielle arketypiske energier du skal have adgang til for, at tage godt lederskab:
Den fredfyldte kriger, kærligheden, kongen/dronningen, magikeren og humor.

Du vil få strategier til at aktivere disse arketyper hos dig selv og andre gennem brugen af objekter, historie og WholeWorldPlay®.
Der afsættes tid til at supervisere nogle af dine egne projekter, og udveksle de erfaringer du har gjort dig ved at bruge WholeWorldPlay®

Endeligt afslutning og evaluering.

 
You are here: HomePædagogisk SandplayWholeWorldPlay® Facilitator

Yes2Life
Akademiet for Psykoterapi & Coaching
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

Sitemap

www.yes2life.dk