WholeWorldPlay® Facilitering

WholeWorldPlay® i erhvervslivet

WholeWorldPlay® er specielt anvendeligt til at arbejde med:

 

DSC_0150

  • samarbejde
  • teambuilding
  • værdi- vision- og målafklaring
  • forskellige faser i udarbejdelsen af projekter
  • ledelse
  • branding – de historier vi fortæller om virksomheden
  • håndtering af konflikter og forandringer
  • coaching

Metoden bygger på Inge Ludvigsens mange års erfaring fra coaching og facilitering af processer i erhvervslivet.

Teoretisk baggrund

Rammen for WholeWorldPlay® tager udgangspunkt i traditionel Jungiansk Sandplay, hvor der arbejdes med figurer i sand. Forandringer, udvikling og processer kan vises som et symbolsk billede/metafor i WholeWorldPlay®. Når det symbolske billede er skabt suppleres med coaching og facilitering for at skabe holdbare og bæredygtige resultater.Ofte er individet/gruppen kørt fast i en tilstand og har brug for andre metoder for at aktivere det kreative og mere ubevidste.
Når vi arbejder med WholeWorldPlay® arbejders der med flere af hjernes funktioner; det autonome nervesystem/kropssansninger, det limbiske system/følelser og det kognitive/tænkningen. Evnen til både at sanse, føle, tænke og handle i overensstemmelse med dette, øger vores robusthed og kreativitet i mødet med arbejdslivets udfordringer.

Når vi arbejder med mennesker, både intellektuelt og kreativt, bliver processen og dermed også resultatet mere i overensstemmelse med hvem vi er. Der frigives kraft og energi til det konkrete arbejde, der skal udføres. Det kommitter den enkelte medarbejder, og skaber øget motivation.

Vores erfaring er, at når der gives plads til non-verbal refleksion og et kreativt udtryk, som er ligeværdigt for alle deltagerne, bliver resultatet langt bedre og på sigt mere holdbart og etisk.

”Leg er et universelt element i barndommen. Leg er et begreb i sig selv, der ikke kan begrænses til et bestemt samfundspsykologisk, universelt synspunkt eller til et bestemt civilisationsniveau. Leg har eksisteret i alle kulturer og i alle kendte historiske perioder. Den kan beskrives som en overordnet biologisk form, gennem hvilken samfundet udtrykker sin fortolkning af livet og verden”   Luria 1966

Hvem kan deltage?

Deltagelse i WholeWorldPlay® facilitering kræver ingen forkundskaber eller præstation.  Alle med interesse kan deltage.

Varighed

Vi anbefaler 1-3 dage.

Er du eller din virksomhed interesseret, så kontakt os.