Sandplayterapeut

Sandplayterapeut, efteruddannelse for psykoterapeuter og psykologer

 • Sandplayterapi foregår i et rum med to sandkasser, en med tørt sand og en med vådt sand.
 • Der er hylder med små symboler og figurer, der repræsenterer en symbolrigdom så både det indre og ydre liv kan symboliseres.
 • Ved at arbejde med symbolfigurerne i sand etableres et terapeutisk rum, hvor følelsesmæssige erfaringer, som er svære at fortælle om, nænsomt kan synliggøres og bearbejdes.

Billedsproget åbner for følelsesmæssige udtryk, som det talte sprog ikke indeholder i sig selv. Vores sprog er meget rigt og nuanceret, når det handler om at beskrive objekter og funktioner, men mangelfuldt og fattigt, når vi skal beskrive og udtrykke følelser og sindstilstande.

Metoden anvendes i dag i familiebehandling, skolepsykologisk rådgivning og på børnepsykiatriske afdelinger, samt hos privat praktiserende psykologer og psykoterapeuter. Sandplayterapeut uddannelsen udbydes foreløbig i Danmark, Chile og Finland.

Indslag fra TV2 Nyhederne 16/11 2017

Indhold

 • Praktiske anskaffelser til Sandplayterapi
 • Kategorier af figurer
 • Selve metoden
 • Terapeutens rolle
 • Klientens kreative udviklingsproces
 • Introduktion til C.G. Jung
 • Symbolet og symbolisering
 • Grundtemaer og arketyper
 • Det narrative, fortællingen
 • Dirigerende sandkasseforløb, hvor vi kombinerer jungiansk Sandplayterapi med Next Generation NLP

Uddannelsen strækker sig over 8 dage i tidsrummet kl 9:15 – 16:30
Timerne er ligeligt fordelt ml. teori, træning og supervision.

Hver gang, vi mødes, vil der være teoretiske oplæg kombineret med selv-erfaring i Sandplay. Mellem hvert møde arbejdes der videre i små grupper, så hver enkelt deltager giver 10 timers Sandplayterapi, og selv modtager 10 timers Sandplayterapi.
De første 3 gange vil være igangsættende i forhold til metoden.

På de sidste gange vil der indgå supervision i gruppen af klientforløb.

Deltager forudsætning

At du er psykolog, psykoterapeut eller studerende på dit 4. år til psykoterapeut.

For yderligere information om uddannelsen kontakt:
Inge Ludvigsen: 20121413
Dorthe Steiniche: 52 501950

Disse 8 dage er introduktion til metoden sandplay, efterfølgende kan du deltage på vores overbygning i sandplay med speciale i børn og familier.

Formidler

 • Inge Konge Ludvigsen

Yderligere information

I Sandplay bruger vi symboler, der lever i drømme, i vores ubevidste. Når klienter projicerer det hele ud i sandbilledet, oplever de det som en stor lettelse, fordi smerten ikke længere ligger inde i kroppen men udenfor i sandkassen. Klienten skaber en slags orden i en uoverskuelig indre verden ved at lave opstillinger i sandkassen.

Stort set hele verden kan reproduceres i sandet. Når “Verden” er skabt, og sandbilledet er færdigt, tages der et fotografi, som senere kan danne grundlag for den terapeutiske samtale og den videre udvikling.
Objekterne, klienten sætter i sandet, bliver symbolske billeder på psykisk indhold.
Jung siger: “Symboler er ikke allegorier og ikke tegn: de er billeder på indhold, der delvist trænger sig op i bevidstheden. Vi mangler til stadighed at opdage, at et sådant indhold er virkeligt, at symbolerne er aktive og levende, som ikke blot gør det muligt men også er absolut nødvendige for, at vi kan fungere. Mens vi gør denne opdagelse, kommer vi til at forstå, hvad symbolet handler om, hvad det formulerer, og hvad grunden er til dets eksistens.  Det flimrende symbol formidler psykens processer mere klart og præcist end selv det klareste begreb. For symbolet formidler ikke kun en visualisering af processen, men, og det er måske det vigtigste, en mulighed for at gennemleve processen igen. I dette tusmørke gives muligheden for at forstå det, som for meget klarhed kan forstyrrer.”
Det kan være en lettelse at udtrykke sig uden ord. Mange, selv voksne, har ikke ord for angst, frustration og smerte. Klienten udtrykker, bearbejder og skaber forandring gennem legen. Legen hjælper klienter tilbage til sig selv.

Teorien om, at alle, selv mindre børn, gennem symbolisering, f.eks. leg med figurer i en sandkasse, kan reorganiserer en stærkere indre kerne(identitet) og udvikle en mere velafbalanceret psyke, et mere samlet og integreret Selv, er baseret på C.G. Jungs Analytiske Psykologi.

Milton Eriksen, har udtalt:
“Patienter er patienter, fordi de er ude af kontakt med deres eget ubevidste. Patienter er mennesker, som har været udsat for, for megen programmering så megen udefra kommende programmering, at de har tabt forbindelsen til deres indre selv”.

Sandplay tager udgangspunkt i, at vi rummer en evne til selv at bearbejde og behandle vores følelsesmæssige sår og konflikter, at vi via symboliseringen er i stand til at heale os selv.

Sandplayterapi stammer fra den engelske børneterapeut Margaret Lowenfeld. Hun var den første, der brugte sandleg som terapeutisk redskab i 1940′erne. Hun kaldte sin metode “World Technique”.

Den første jungianske sandplayterapeut var den schweiziske Dora Kalff. Hun lærte teknikken af Lowenfeld og videreudviklede metoden ved at kombinerer den analytiske psykologis teroi med sanglegens praksis.
At arbejde i sandkassen er via det ubevidste at få kontakt til de myter, vi alle har indeni, for derigennem at kende eller finde en mening med livet i vores egen mytologi. Kampen mellem det gode og det onde, mellem det smukke og det hæslige, mellem kærlighed og had.

Sand-play-sep

Vi udbyder ligeledes Pædagogisk Sandplay/ WholeWorldPlay® Counselor.

Pædagogisk Sandplay

Denne efteruddannelse er rettet mod pædagogisk personale, der ikke har en psykologisk eller psykoterapeutisk baggrund. Metoden  bruges til her og nu situationer. Pædagogisk Sandplay/WholeWorldPlay® Counselor anvendes i dag på skoler, børnehaver, institutioner og i familiebehandling.


Pris 14.500 kr.

Tilmelding

Afdragsordning

Yes2Life, Nygade 31B, 8600 Silkeborg

 

Uddannelsesdatoer - klik her

Hold 2023

Dag 1: Tors 2. februar
Dag 2: Fre 3. Februar
Dag 3: Lør 29. April
Dag 4: Søn 30. april
Dag 5: Tirs 12. september
Dag 6: Ons 13. september
Dag 7: Fre 3. november
Dag 8: Lør 4. november

Hold 2023/24

Dag 1: Tirs d. 3. oktober 2023
Dag 2: Onsdag d. 4. oktober 2023
Dag 3: Onsdag d. 13. december 2023
Dag 4: Torsdag d. 14. december 2023
Dag 5: Mandag d. 11. marts 2024
Dag 6: Tirsdag d. 12. marts 2024
Dag 7: Torsdag d. 2. maj 2024
Dag 8: Fredag d. 3. maj 2024

Tidspunkt: kl. 9.15-16:30

______________________________________________________

Se handelsbetingelser her