Uddannelse i Constellationwork 2018/19

Uddannelse i Constellationwork

 Med Lotte Juul Lauesen og Inge Konge Ludvigsen

Uddannelsen bygger på Lotte og Inge´s fælles erfaringer indenfor Familieopstilling, Organisationsopstilling, Self-Constellation og Temaopstilling.
Uddannelsen er bygget op over 4 moduler med hvert sit tema. Du kan vælge at tage alle 4 moduler, du kan også vælge at tage 1, 2 eller 3 moduler.
Vi bygger læringsmæssig videre fra modul 1-2, 1-3, og 1-4.
Dvs du skal have modul 1, eller noget tilsvarende for at deltage på de senere moduler.

Hvem er uddannelsen for
Alle med interesse i Constellationwork kan ansøge om optagelse. Du kan f.eks. være uddannet terapeut, coach, socialrådgiver, familiebehandler, pædagog, lærer, leder, mellemleder, konsulent og HR medarbejder. Metoden kan integreres med dine andre faglige metoder.

Hvordan arbejder vi?
Vi vil på dette uddannelsesforløb lægge vægt på at lære at omgås og opdage de systemiske principper som de kommer til syne i livet og i arbejdslivet

Deltagerne får øvet at facilitere, og bliver guidet i processen.

At arbejde fænomenologisk og lære at ”læse” feltet er endvidere en vigtig del af forløbet

En dynamisk vekslen mellem praksis, forståelse og metarefleksioner vil være gennemgående, således at vi skaber et genuint fælles læringsrum.

Det vil være grundlæggende for alle 4 moduler at vi arbejder med kropslig tilstedeværelse, centrering og grounding. Den kropslige forankring er vigtig både facilitator og repræsentanter.

Vi afholder en intro aften til uddannelsen tirs. d. 28. august fra 19:00 – 21:00 hos Yes2Life ApS, Nygade 31 B, 8600 Silkeborg. Denne aften er gratis, og der er tilmelding på mail: inge@yes2life.dk  eller info@inter-mezzo.dk

Vi afholder en Temadag lørdag d. 8. september fra 9:15 – 16:30. Det vil blive en praktisk dag med eksempler på opstillinger fra alle 4 moduler.
Pris: 1250,00 kr. + moms
Tilmelding: inge@yes2life.dk eller info@inter- mezzo.dk

Dato´er
Modul 1: 14.nov. – 17 nov. 2018

Modul 2: 20.feb – 23.feb. 2019
Modul 3: 1.maj – 4. Maj 2019
Modul 4: 11.sep. – 14. Sep. 2019

Tid
Vi starter om onsdagen kl. 17:00 – 21:00. De tre efterfølgende dage fra 9:15 til 16:30
Samme tidspunkt på alle moduler.

Pris
For alle 4 moduler: 19.500,00 kr + moms
Pr. modul: 5.500,00 kr. + moms
Tilmeldingsfrist 1. september 2018

Early Bird inden 1.juli 2018.
17.500,00 kr. + moms

Sted
Yes2Life ApS, Nygade 31 B, 8600 Silkeborg

 Tilmelding
Yes2Life Aps v/Inge Ludvigsen: mail: inge@yes2life.dk Tel: 20121413
Inter – Mezzo v/ Lotte Juul Lauesen: mail: info@inter-mezzo.dk, Tlf. 30 27 07 99

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Inge er uddannet Psykoterapeut, MPF & EAP.   Hun arbejder som formidler, terapeut, coach, supervisor og proceskonsulent. Har 25 års erfaring og arbejder ud fra metoderne: Sandplay, Qunatum NLP, Spædbarnsterapi, Constellationwork og Analytisk Psykoterapi.
Uddanner psykoterapeuter og coaches i Danmak og internationalt

Hun er uddannet i Familieopstillinger af Svagito Liebermeister (Tyskland), Dwari Rita Deutsch (Østrig), Jessica Riberi, Gestor (Chile) samt i Systemisk arbejd af Morten Hjort, Phoenix (Holland)      

Lotte er uddannet eurytmist (bevægelseskunstner) og har undervist børn og
voksne i 35 år. Uddannet proceskonsulent og coach hos hhv. ID Academy, Attractor og SEA Quinta sociacløkologi. Arbejder som konsulent, supervisor, facilitator, coach og underviser.

Uddannelse i systemisk opstilling og organisaionsopstilling v) ISFO med følgende undervisere:

Liv Dhanyo Thommesen, (ISFO) Jan Jacob Staam (Holland), Albrect Mahr (Tyskland), Ursula Franke, (Tyskland), Judith Hemming, (England) m.fl

1årig overbygning i systemisk arbejde med Morten Hjort. Phoenix Opleidigung, Holland.

Indhold på modulerne

Modul 1: De grundlæggende principper i Constellationwork
For mere end 30 år siden sammenfattede den tyske filosof og psykoterapeut Bert Hellinger metoder og discipliner inden for en bred vifte af psykologiske traditioner og terapeutiske erfaringer. Han har iagttaget i hvor høj grad familiemedlemmers skæbne påvirker dem, som kommer efter. I realiteten styres alle familier af et sæt lovmæssigheder, en orden, der som oftest er skjult for dem. Denne orden forsøger at bevare familiebåndene og beskytte familiens integritet. Når denne orden ignoreres, kommer der ubalance i familien med alle de personlige problemer, det medfører.

Constellationwork skiller sig ud fra andre metoder, ikke kun i form og udførelse, men også ved at skabe healing og forsoning på områder, som almindeligvis er yderst vanskelige at få fat på.

De grundlæggende principper du lærer at  arbejder med på modul 1 er:

At tilhøre/ belonging – familien anerkender at alle hører til.

Hieraki – der er en  rækkefølge i familien, og det handler om at finde sin rette plads.

Balance – mellem give og modtage, kærlighed i balance.

Constellationwork er en sansebaseret og kropslig metode  med mindre snak og mere handling. Den der får en opstilling vil altid være repræsenteret i opstillingen, og fokus vil være på klienten og dennes muligheder. Typisk vil forældre også være repræsenteret og ofte er bedsteforældre og andre familiemedlemmer også med i en opstilling.

”Når vi forstår de systemiske vilkår, som tillader kærligheden at udfolde sig, kan vi støtte selv meget ramte mennesker og familier i at finde nye veje. Det er dybt bevægende at se, når disse vilkår genindfinder sig og kærligheden igen kan flyde frit”               -Bert Hellinger

 

Modul 2: Individuelle opstillinger i Constellationwork
Constellationwork, eller Systemiske opstillinger som det også hedder, er en blid og dybt transformerende måde at lave forandringsarbejde på. Systemisk opstilling er en eksistentiel, erkendelsesbaseret og systemisk metode. Derfor egner metoden sig også godt til det individuelle klientarbejde.

I det systemiske opstillingsarbejde eksternaliserer og levendegør vi deltagernes indre univers, og skaber nye muligheder for deltagerne, ved at afdække og arbejde med problemets eller relationens indre dynamik.

Metodens styrke er, at vi kan få hele temaets kompleksitet med. Når alle aspekter bliver foldet ud og efterfølgende integreret i en helhedsorienteret løsning, frisættes liv og energi.

Selv meget fastlåste problemstillinger kan foldes ud ved hjælp af konstellationsarbejdet.

På dette modul vil vi arbejde med:

Forsamtalen, spørgsmålstyper og forskellige måder at indlede samtalen på

Facilitators egentilstand, og det, der sker mellem klient og facilitator

Individuel konstellation med brug af figurer

Individuel konstellation med brug af gulvankre

Temaopstillinger, hvor elementet er et tema og ikke en person

Balancen mellem at afdække og intervenere i opstillingen

At opdage og bruge de systemiske principper i de individuelle opstillinger

 

Modul 3: De tre bevidstheder vi arbejder med i Constellationwork
Constellationwork foregår og indvirker på flere forskellige niveauer og alle niveauer påvirkes af opstillingen.
Det bevidste, kognitive niveau, den fortælling vi har om os selv og vores familie.

Det mere ubevidste niveau. Et familiesystem er kompleks, og der er historier vi ikke vidste noget om, førend vi begynder at udfolde det, og lader systemet fortælle sin historie.

Det sjælelige niveau, det er her det dybere potential både hos dig som individ og i familien toner frem.   Familiesjælen arbejder henimod fred og kærlighed i systemet, og vejen dertil kan sommetider være uforståelig for den menneskelige bevidsthed. Det er her vi i Constellationwork er vidne til, at der i familiesjælen findes en visdom, en bevægelse til gavn for systemet som vi respekterer.
Mange har oplevet en mærkbar virkning på både sig selv og i forhold til de repræsenterede familiemedlemmer. Alligevel kan det være vanskeligt at forklare, hvad der egentlig sker i en opstilling. En forklaring kan være, at vi almindeligvis kun oplever og ser vores egen version af familien og nu opstår muligheden for at flere perspektiver ses og inkluderes.

Samtidig åbnes der op for alle de ubevidste informationer feltet rummer.

På modul 3 lærer vi at forholde os til alle 3 nivauer i opstillingsarbejdet. Vi vil på dette modul også have speciel fokus på overføringsfeltet mellem opstiller og klient, og tale om det etiske grundlag Constellationwork bygger på.

På dette modul arbejder vi med:
Ud fra de 3 bevidstheder, forskellige måder at facilitere en opstilling på.

Hvordan man som facilitator tager vare på klientens bevidste historie.

Hvordan guider man klienten videre ud fra opstillingen.

Forskellige måder at inddrage klienten på.

Hvordan hjælper man repræsentanterne med at træde ind og ud af feltet.

Principper i overføringsfeltet.

 

Modul 4: Constellationwork på arbejdspladsen og i supervision
En arbejdsplads er som familien et system i sig selv. Forskellen på familiesystemet og arbejdssystemet er, at man altid vil være en del af sit familiesystem, på godt og ondt, hvorimod arbejdssystemet har en begyndelse og en slutning.

På dette modul vil vi arbejde med at genkende de systemiske lovmæssigheder i arbejdspladsen som system. Her bliver begreber som kontekstafklaring, afgrænsning og orden/hierarki væsentlige, ligesom vi vil beskæftige os med arbejdspladsens systemiske erindring – hvordan gamle mønstre i organisationen kan leve videre, selvom deltagerne er væk. Vi vil arbejde med forståelsen af organisationen igennem konkrete eksempler.

Eksempler på organisatoriske forviklinger kan være konflikter, sygefravær, mistrivsel, uklar ledelse, manglende anerkendelse. Vi vil se på , hvordan symptomerne viser sig, og hvordan opstilling kan være en vej til at afdække og skabe ny retning.

Vi vil endvidere beskæftige os med temaopstillinger relateret til arbejdslivet, hvor det f.eks. er præstationsangst, stress, usikkerhed, som stilles op, og hvordan en kontekst for dette skabes i rummet.

På dette modul vil vi arbejde med:

Præsentation af Organisationsopstilling.

At overføre opstillingsprincipperne til arbejdslivet.

At træne at læse organisationen og feltet.

Etiske forholdsregler i Organisationsopstillinger, bl.a. afgrænsning ml. det personlige og det arbejdsplads relaterede.

Hvad kan der arbejdes med, hvad kan der ikke.

At arbejde med opstilling i supervision.

 

 

 

 

 

      

 
You are here: HomeUddannelserUddannelse i Constellationwork 2018/19

Yes2Life ApS
Nordisk NLP Akademi
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

www.yes2life.dk