Systemisk Opstilling/Familieopstillinger

Familiekonstellationer og Next Generation NLP
med Jessica Riberi fra Chile

 • Familiekonstellationer foregår ved, at der ved hjælp af stedfortrædere, laves en fysisk opstilling af klientens udfordring.
 • Opstillingen viser et billedet af de mønstre der sandsynligvis er skyld i de forviklinger og problematikker klienten står i.
 • Den bevægelse de enkelte stedfortrædere indgår i har betydning for hele konstellationen og feltet. Hver stedfortræder mærker bevægelsen i sig selv og bliver opfordret til at gå med den bevægelse.
 • Ofte inddrages klienten selv i opstillingen og der åbnes op for ny indsigt og udvikling.

Formålet

 • I familiekonstellationer, bevæger vi os tilbage i historien.
 • Formålet er at fører klienten gennem en selvudviklings vej, som vil udvikle os til et mere helt menneske.
 • Vi kan efterfølgende stå selv i livet, og sige JA til livet.

Familiefeltet

Familiefeltet bliver defineret gennem de systemer af relationer der er med vores forfædre og de sociale begivenheder familien har oplevet. Vi er ubevidst forbundet til familiefeltet, og bliver påvirket af det.

Gennem vores familierelationer lærer vi, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, passende eller upassende.

Vi lærer en måde at tilegne vores adfærd på , som sikre os kærlighed og accept. Vi har brug for et tilhørsforhold, kærlighed og sikkerhed.

For at sikre, at disse basale behov bliver opfyldt, inkorporerer vi overbevisninger, værdier, evner og adfærd og en identitetsfølelse, der på bedste måde, og i den allerhøjeste hensigt, hjælper os til at nå vores mål: At høre til.

 

Familiekonstellationer-ll-a

 Indhold

 •  Blive bevist om det følelsesmæssige energifelt i familien og dens indvirkning på adfærden
 • Lærer de grundlæggende principper fra konstellationer.
 •  Blive bevidst om de grundlæggende identiteter fra et systemisk perspektiv
 •  Blive bevidst om, hvordan det påvirker det kollektive ubevidste i sin dimension af familiens sjæl i dit nuværende liv
 •  At balancere arketypiske kræfter i dine primære relationer (far – mor)
 •  Være i stand til at transformere det følelsesmæssige energifelt i dine relationer
 •  Styrke livskraften og manifestere sig selv i forhold til andre

Deltagerforudsætning

Ingen, ud over at du har lyst til at arbejde med dig selv og bruge dine empatiske evner i forhold til de andre deltagere. For at udøve familiekonstellationer henstiller vi til, at du er færdiguddannet psykolog/psykoterapeut og har minimum 4 års erfaring som dette. Samtidig opfordrer vi til, at du fortsat er under supervision.

Kvantefysik

Fra kvantefysikken, kan der drages parallel til familiekonstellationer. Der er et energetisk felt som påvirker alle individer. Det betyder at ingen er isoleret uden energetiske bindinger til andre i systemet.

Formidler

Jessica Riberi er uddannet af Bert Hellinger og Svagito R.  Liebermeister. Jessica har forfinet arbejdet med familiekonstellationer ud fra modellering og den forståelse vi har fra Next Generation NLP.

 

 

 
You are here: HomeUddannelserSystemisk Opstilling/Familieopstillinger

Yes2Life
Akademiet for Psykoterapi & Coaching
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

www.yes2life.dk