Psykoterapeut Uddannelsen, pris og oversigt

4-årig Psykoterapeut uddannelse og 2-årig Coach Uddannelse

Overblik over kriterier og pris for uddannelsesforløb hos Yes2Life – Akademiet for Psykoterapi & Coaching.

Såfremt du ønsker at opfylde de gældende kriterier for mulig optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, er følgende gældende:

1.år 2.år 3.år 4.år
Antal
undervisnings
dage
16 20 19 22
 Supervisions-dage 6 6 6  6
 Moduler 5 6 6  7
 Færdigheds-
træning under
supervision
(lektioner)
48 48 58 (15 øveklienter)  68 (30 øveklienter)
 Egenterapi
Egenbetaling
(lektioner)
10 10 10  10
1.år 2.år 3.år 4.år
Øveklienter
under
supervision
(lektioner)
15, heraf 5 online 30, heraf 8 online
 Individuel
supervision
Egenbetaling
(lektioner)
6  8
 Praktik
(lektioner)
 20
 Pris
uden egenterapi &
individuel supervision samt litteratur
27.500,00kr 28.500,00 kr. 30.500,00 kr.  32.500,00
kr.

Fordelt på dine studieår tages 40 lektioners ( fra 01.08.2020 45 lektioner) egen-terapi af færdiguddannet godkendt psykoterapeut (MPF), indenfor den retning uddannelsen gives (NLP, Sandplay, Familiekonstellationer, Spædbarnsterapi). De 40 lektioner skal bestå af forløb hos samme psykoterapeut af 3 – 5 ganges varighed. 6 af lektionerne må tages hos andre psykoterapeutiske retninger/psykolog. Ud af de 45 lektioner må 12 lektioner være online.
Følgende temaer skal berøres i din egenterapi:

  • Familiemønstre (relation far, mor, søskende, bedsteforældre)
  • Tidlige traumer
  • Større kriser/forandringer i dit liv
  • Identitet & selvværd
  • Foretrukne overlevelsesstrategier
  • Grundfølelser: frygt/angst – kærlighed – vrede – sorg samt skyld og skam
  • Psykosomatiske symptomer

Max 10% fravær på alle årgange, for at få udstedt certifikat.

Tre undervisningsdage udgør i alt 28 lektioner. Fire undervisningsdage udgør 37,5 lektioner. En supervisionsdag 8 lektioner.  Holdstørrelse er på 6 – 16 studerende. Det er vigtigt for os, at der er tid til den enkelte.

Undervisningsdage er kl. 9:15 – 17:30

Supervisionsdage er kl. 9:15 – 16:15. En supervisionsdag udgør 8 lektioner.

I overensstemmelse med NLP´s opfattelse af, hvordan indlæring optimeres og med henblik på at indfri uddannelsens formål, anvendes vekselvirkning mellem fremlæggelse af teori, dialog samt praktisk metodeanvendelse. Hovedvægten er lagt på situeret læring og “Learning by doing”, samt grundlæggende forståelse af teoriens betydning for udførelse af psykoterapi.

NLP´s teori og metode, analytisk teori, sandplay, spædbarnsterapi og familiekonstellationer gennemgås og trænes på modulerne.

En undervisningsdag indeholder fremlæggelse af teori, demonstrationer, øvelser, drøftelser og refleksioner.

Vejledende
merudgift til
uddannelsen
1.år 2.år 3.år 4.år
Litteratur
vejl pris
 2.300 kr.  1.400 kr. 2900 kr. 2300 kr.
 Egenterapi
Vejl pris
 4.000 – 7500 kr  4.000 – 7.500 kr. 4.000 – 7.500 kr. 4.000 – 7.500 kr.
 Indviduel
supervision
 5100,00 kr.
(850,00 x 6)
6.800,00 kr.
(850,00 x 8)
Klinisk eksamen, 4. året 1.200 kr.

 

Er dit mål en efter 2. året at blive eksamineret til Yes2Life Master Coach er kravet, at du skal bestå din NLP Master uddannelse.
Du skal have 48 lektioners færdighedstræning på 1. året og på 2. året.
Du skal have 4 supervisionsdage på 1. året og 4. supervisionsdage på 2. året. Du skal give 15 lektioners coaching til eksterne klienter og modtage 8 lektioners coaching. Ønsker du titlen: Yes2Life Master Trained Coach skal du bestå en coach eksamen med ekstern censor.

Undervisningsdage kl. 9.15 – 17:30,  Supervisionsdage kl. 9.15 – 16.15

 

 

 

 
You are here: HomeUddannelserPsykoterapeut uddannelsenPsykoterapeut Uddannelsen, pris og oversigt

Yes2Life
Akademiet for Psykoterapi & Coaching
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

www.yes2life.dk