Psykoterapeut Uddannelsen, pris og oversigt

4-årig Psykoterapeut uddannelse og 1,5-årig Coach Uddannelse

Overblik over kriterier og pris for uddannelsesforløb hos Yes2Life – Akademiet for Psykoterapi & Coaching.

Såfremt du ønsker at opfylde de gældende kriterier for mulig optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, er følgende gældende:

1.år 2.år 3.år 4.år
Antal
undervisnings
dage
16 20 19 22
 Supervisions-dage 6 6 6  6
 Moduler 5 6 6  7
 Færdigheds-
træning under
supervision
(lektioner)
48 48 63 (15 øveklienter)  78 (30 øveklienter)
 Egenterapi
Egenbetaling
(lektioner)
10 12 12  11
1.år 2.år 3.år 4.år
Øveklienter
under
supervision
(lektioner)
15, heraf 6 online 30, heraf 10 online
 Individuel
supervision
Egenbetaling
(lektioner)
6  8
 Praktik
(lektioner)
 20
 Pris
uden egenterapi &
individuel supervision samt litteratur
27.500,00kr 28.500,00 kr. 30.500,00 kr.  32.500,00
kr.

Holdstørrelse er på 6 – 16 studerende. Det er vigtigt for os, at der er tid til den enkelte.

Undervisningsdage er kl. 9:15 – 17:30

Supervisionsdage er kl. 9:15 – 16:15

I overensstemmelse med NLP´s opfattelse af, hvordan indlæring optimeres og med henblik på at indfri uddannelsens formål, anvendes vekselvirkning mellem fremlæggelse af teori, dialog samt praktisk metodeanvendelse. Hovedvægten er lagt på situeret læring og “Learning by doing”, samt grundlæggende forståelse af teoriens betydning for udførelse af psykoterapi.

NLP´s teori og metode, analytisk teori, sandplay, spædbarnsterapi og familiekonstellationer gennemgås og trænes på modulerne.

En undervisningsdag indeholder fremlæggelse af teori, demonstrationer, øvelser, drøftelser og refleksioner.

Vejledende
merudgift til
uddannelsen
1.år 2.år 3.år 4.år
Litteratur
vejl pris
 2.300 kr.  1.400 kr. 2900 kr. 2300 kr.
 Egenterapi
Vejl pris
 4.000 – 7500 kr  4.000 – 7.500 kr. 4.000 – 7.500 kr. 4.000 – 7.500 kr.
 Indviduel
supervision
 5100,00 kr.
(850,00 x 6)
6.800,00 kr.
(850,00 x 8)
Klinisk eksamen, 4. året 1.200 kr.

 

 

 

 

 

 
You are here: HomeUddannelserPsykoterapeut uddannelsenPsykoterapeut Uddannelsen, pris og oversigt

Yes2Life
Akademiet for Psykoterapi & Coaching
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

Sitemap

www.yes2life.dk