2. år: Yes2Life NLP Master Coach

Formål for 2. året på Coach- og Psykoterapeut Uddannelsen

Yes2Life NLP Master Coach er en naturlig overbygning på Yes2Life NLP Practitioner. Formålet med Yes2Life NLP Master Coach er, at du kommer dybere og længere i din personlige og faglige udvikling. På uddannelsen opnår du en betydelig professionel indsigt og forståelse i din egen og andres personlighed.

Hvor Yes2Life NLP Practitioneren lægger vægt på din personlige kommunikation, vil du opleve at Yes2Life NLP Master Coach lægger hovedvægten på de elementer, der skaber udfordringerne i samtalen og relationen. Det er vigtig viden, for at kunne skabe bæredygtig foranding.

Udbytte

På Yes2Life NLP Master Coach uddannelsen fordyber du dig i personlig udvikling, terapeutiske processer og forfiner dine coaching kompetencer.

Du får større viden indenfor personlighedstræk, sprogmønstre, stressreaktioner og du oparbejder kompetencer til at forstå meningen bag ordene.

På dette studieår arbejder vi med modellering, og hvilken betydning det har haft for NLP.

Alle, der har en NLP Practitioner, er velkommen til at være med på uddannelsen.

Indhold

Modul 1: Jungs Typologi og Meta-programmer.

Modul 2: Metaforer, samt modellering

Modul 3: Milton Erikson´s sprogmønstre, konflikter samt fiasko til feedback

Modul 4: Kriser, chock/traume. Tab og sorg. Stressreaktioner. Individuation via Helterejsen

Modul 5: Kunsten at coache

Modul 6: Mundelag, Arketyper og Parts Party. Evaluering og eksamen

 


Pris: 28.500 kr.

Yes2Life, Nygade 31B, 8600 Silkeborg

Tilmelding

Afdragsordning

 

Uddannelsesdatoer og indhold på uddannelsen - klik her

Hver dag fra kl. 9.15-17:30

 

Hold 2022

Modul 1: Fre 1.-søn 3. april 2022
Modul 2: Tors 9. – før 11. juni 2022
Modul 3: Fre  27. – man 29. august 2022
Modul 4: Lør 10.-man 12. september 2022
Modul 5: Fre 11.-søn 13. november 2022
Modul 6: Ons 7.-lør 10. december 2022

Tilmeldingsfrist 7. marts 2022

 

Yes2Life NLP Master Coach, 2.året på den 4-årige psykoterapeut uddannelse

Modul 1: Jungs Typologi og Meta-programmer samt Metaforer
En indføring i Jungs Typologi samt Meta-programmerne. Meta-programmerne bruges i NLP til at forstå og afdække personlighedstræk og mentale processer i det enkelte menneske. Den viden og erfaring, der ligger i typologien, er vigtig, når man skal forstå sine egne reaktioner og relationer både privat og arbejdsmæssigt. Brugen af metaforer er et af de værktøjer, Milton Erikson var meget kendt for. Brugen af metaforer er kraftfulde, da historier taler både til det bevidste og ubevidste. Professionel brug af metaforer er en elegant måde at pace og lede klienten, kunden, eleven og gruppen. Det er en tilladende måde at kommunikerer til det ubevidste, så modtageren frit kan integrere de ressourcer, der åbnes op for.

Modul 2: Metaforer fortsat, samt modellering.
Kendskab til modellering er hele NLP ́s grundlag, at være i stand til at afdække andres strategier, overbevisninger og handlemønstre, og kunne formidle det som virker til andre.
Modellering bruges både i terapi, coaching og i grupper. Du vil få repeteret al din NLP-erfaring og gjort den anvendelig som et modelleringsværktøj.

Vi vil gennemgå rammerne for eksamen, et modelleringsprojekt efter selvvalgt emne.

Modul 3: Milton Erikson ́s sprogmønstre, konflikter samt fiasko til feedback.
Et af NLP ́s vigtige bidrag til den kliniske hypnose er beskrivelsen af sammenhængen mellem Milton Ericksons sprogmønstre og fremkaldelsen af trance. Trance er en naturlig tilstand, som vi alle oplever. De fleste kender det at dagdrømme, at meditere, Mindfulness eller på anden måde at koble fra. Dette er, hvad Milton Erickson betegner som trance. Når vi slapper af og giver slip, er det lettere at samarbejde med det ubevidste sind.
Milton Erickson har engang sagt: ”Patienter er patienter, fordi de er ude af kontakt med deres eget ubevidste. Patienter er mennesker, som har været udsat for, for megen programmering – så meget udefra kommende programmering, at de har tabt forbindelsen til deres indre selv.”
Vi skal lære at arbejde med lettere trancetilstande, at vende opmærksomheden til vores indre univers, så vi kommer i kontakt med os selv. Ved lettere trance har vores sanser fokus på de indre oplevelser, samtidig med, at vi er ved fuld bevidsthed og kan sige til og fra.
Konflikter kan opfattes som en trussel eller som en potentiel mulighed for udvikling, dynamik og kreativitet. Konflikter kan være som et sort hul, der suger vores energi i relationer og grupper, hvis vi ikke forstår konfliktens dybere natur. Vi vil arbejde med selvindsigt ved at forstå den proces, der skaber dine egne indre konflikter og de polariteter eller delpersonligheder, der står overfor hinanden på den indre scene. I NLP lærer vi at arbejde med dele af bevidstheden. Nogle gange oplever vi, at dele af os selv er i konflikt. En del af os vil gerne holde op med at ryge, samtidig er der en del, der elsker at ryge, og de bekæmper hinanden. Når indre konflikter fylder vores sind, forbruges der meget energi, og vi bliver trætte. Ligesom det er vigtigt i forhold til andre mennesker at kunne mægle og finde nye løsninger og indgå et kompromis, er det også vigtig i forhold til os selv, så vi lærer at bruge energien på det, som er vigtigt.
Vi skal arbejde med at forstå kraftfulde mønstre ved synæstesi samt arbejde med at ændre fiasko til feedback

Modul 4: Kriser, chock/traume – tab og sorg. Stressreaktioner. Individuation via Helte-rejsen.
Det klassiske forløb i kriser bliver gennemgået og sat i relation til de unikke værtøjer, der findes i NLP i forhold til traumebearbejdning samt hjælp i forhold til tab og sorg. Værktøjerne bruges i terapi til at bearbejde svære hændelser samt fobier, og i erhvervsmæssig sammenhæng bl.a. ved fyringer og den vanskelige samtale.

Vi vil arbejde med begrebet individuation via Helterejsen

Modul 5: Kunsten at coache.
På dette modul vil vi samle din erfaring fra 1. Og 2. Året i forhold til kunsten at coache. Vi vil arbejde med følgende temaer:

 • Hvad er professionel coaching? Etiske grundregler for coaching.
 • Intake og kontrakt
 • Coaching tilstanden/kunsten at coache
 • Coachen som mentor
 • Færdigheder og værktøjer
 • Kraftfulde spørgsmål
 • Relation ml. coach og focus-person.
 • At skabe motivation og forpligtigelse
 • Focuspersonens agenda
 • Walk the talk som coach
 • Din egen coaching-praksis
 • Coaching af overbevisninger
 • Next generation og Quantum NLP; Circle of Balance™, Sun-beam™, Arketyper
 • Vejen i Yes2Life Coaching™

 

Modul 6:Mundelag, Arketyper og Parts Party. Evaluering/eksamen.
Parts Party er en proces til at arbejde med flere indre dele eller dele i systemet. Brugen af mundelag er en avanceret reframingsmetode, som i almindelig dialog er i stand til at sætte en proces i gang og åbne op for nye muligheder.

Du vil komme til at arbejde med planlægning og forberedelse af et klientforløb. Vi skal også evaluere og fremlægge modelleringsprojekterne.

Der må påregnes udgifter til litteratur.
Vi udsteder et Master Certifikat for deltagelse i undervisningen samt dokument med opfyldelse af kriterier.

 

Tilmeldingsfrist: 7. januar 2019

Eksamineret Yes2Life Master Trained Coach

Ønsker deltageren en certificering til Yes2Life Master Trained Coach skal den praktiske eksamen med ekstern klient være bestået. Der vil være en eksterne censor og eksaminator tilstede. Eksamen er bestået/ikke bestået.

Inden du går til eksamen skal kravet til træning være opfyldt:

 • 48 lektioners færdighedstræning under supervision på 1. året og på 2. året.
 • 4 supervisionsdag pr. år
 • 15 lektioners givet coaching og 8 lektioners modtaget coaching.

 

 
You are here: HomeUddannelserPsykoterapeut uddannelsen2. år: Yes2Life NLP Master Coach

Yes2Life
Akademiet for Psykoterapi & Coaching
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

www.yes2life.dk