3. år: Yes2Life Integreret Psykoterapeut

Formål for 3. året på Psykoterapeut Uddannelsen

På dette studieår er formålet, at du får  terapeutiske metoder som Systemisk Opstilling/Familieopstillinger og Spædbarnsterapi, integreret med din NLP erfaring, du lærer at arbejde med børn, voksne, par, familier og organisationer.

Udbytte

 • Opøver din intuition til at aflæse personlighedstræk, arketyper, og hvad der rører sig i det kollektive ubevidste (feltet)
 • Kan facilitere processer på mange niveauer, heale og udvikle det menneskelige potentiale.
 •  Professionelle kompetencer, hvor du som psykoterapeut bliver uddannet både teoretisk, fagligt, håndværksmæssigt og personligt.
 • Udvikler din evne til at være i den terapeutiske relation på en respektfuld, dynamisk, ærlig og ligeværdig måde, så alle parter bevarer deres integritet

Vi sætter fokus på:

 • det kognitive/tænkning
 • det kropslige/ubevidste
 • det følelsesmæssige/limbiske
 • det relationelle/systemiske

Som Yes2Life Integreret Psykoterapeut får du et solidt fundament, hvor du kan arbejde grundigt med alle de udfordringer, vi møder i livet. Både som privat person og i det professionelle liv. Du arbejder balanceret med det hele menneske.

Indhold

 • Next Generation NLP
 • Tidlig traumeforløsning/spædbarnsterapi
 • Analytisk og jungiansk teori
 • Familieopstillinger/Systemisk Opstilling

Modul 1: Udviklingspsykologi, tegneterapi og drømmeforståelse.
Modul 2: Regressionsterapi, Tidslinjeterapi og Re-imprint,
Intake, etik og sundhedslovgivning.
Modul 3: Next Generation NLP og Familiekonstellationer.
Modul 4: Familiekonstellationer én til én.
Modul 5: Tilknytning, Tidlig traumeforløsning/ Spædbarnsterapi.
Modul 6: Klient-terapeut relationen,terapeutidentitet.
Psykopatologi og farmakologi samt evaluerig og eksamen.

Pris 30.500 kr.

Tilmelding

Afdragsordning

Yes2Life, Nygade 31B, 8600 Silkeborg

 

Uddannelsesdatoer og indhold- 3. år - klik her

3. års opstart 2019:
Modul 1: Fre 14. – 15. juni 2019
Modul 2: Fre 1. -søn 3. november 2019
Modul 3: Fre 22.- søn 24. november 2019
Modul 4: Fre 24. – søn 26. januar 2020
Modul 5: Man 23. – ons 25. marts 2020, Aflyst pga Covid -19
Erstatningsmodul 22.-24. oktober 2020
Modul 6: Man 25.-ons 27. maj 2020
Modul 7: Tors 18.-lør 20. juni 2020
Modul 8: Tors 3.- lør 5.sep 2020
Modul 9: Tors 5.nov-søn 8.nov 2020

3.års opstart 2021
Modul 1: Tors. 11. – lør. 13. marts 2021
Modul 2: Tors. 29. april – lør. 1. maj 2021
Modul 3: Fre. 25.- søn. 27. juni 2021
Modul 4: Fre. 27. – søn 29. august 2021
Modul 5: Fre. 29.-søn. 31. oktober 2021
Modul 6: Tors. 2. – søndag d. 5. december 2021

 

Har du din NLP Practitioner eller NLP Master fra et andet sted, så kontakt os.
Kravet fra Psykoterapeut Foreningen er, at du min har 3 år af din psykoterapeutiske uddannelse fra samme uddannelsessted.  Vi kan nå at opgradere dig i løbet af 2017.

 

Modul 1: Udviklingspsykologi og terapi med børn samt drømmeforståelse

På dette modul er der fokus på relevante teorier i udviklingspsykologien og personlighedsdannelsen. Du lærer at omsætte din NLP viden til nyttige værktøjer som tegneterapi, eventyr og metaforer. Arbejdet med børn kræver en anden skærpet opmærksomhed. Børn og unge har en differentieret kultur, og udtrykker sig på vidt forskellige måder, med vidt forskellige udgangspunkter. I sessioner med børn og unge er det derfor også nødvendigt at være fleksibel i sit arbejdsfelt.

Tegneterapi, eventyr og metaforer er en mere direkte vej til det ubevidste – dermed et ligeså velgenet værktøj til at arbejde terapeutisk med voksne.

Du vil få en introduktion til at arbejde med drømme.

 

Modul 2: Regressionsterapi; tidslinjeterapi og re-imprint.
In-take. Etik og sundhedslovgivning

På dette modul lærer du at arbejde med tidslinje terapi og forløsning af emotionelle mønstre/gestalter.

Du vil lære at arbejde med overbevisninger i det enkelte individ, som stammer fra hele familiesystemet, eller andre vigtige systemer.
Jungs personlighedsmodel gennemgås, for at forstå hvilke lag i psyken der arbejdes med, når vi taler om komplekser, skygge og gestalter. Vi vil arbejde med forståelsen af det neurotiske og psykotiske felt, og have fokus på NLP Psykoterapiens muligheder og begrænsninger.

Du skal lære om dataindsamling, In-take. Samarbejde mellem terapeut og klient, at lave en kontrakt samt journalføring. Vi skal snakke om etik – og værdibegreber i behandling og kollegiale forhold. Basal sundhedslovgivning gennemgås, herunder: Kvaksalverloven, markedsføring af sundhedsydelser og registerloven.

 

Modul 3: Next Generation NLP og familiekonstellationer, del l

Gennem en matrix af relationer med vores forfædre og de sociale begivenheder, familien har oplevet, vil familie-feltet blive defineret. Det er vi ubevidst forbundet til og bliver påvirket af. Ligeledes vil vores livsstil og vores tilknytning til virkeligheden være medvirkende til vores eksistens og formål i livet.
I familiekonstellationer arbejder vi fem generationer tilbage i historien. Formålet er at føre klienten gennem en selvudviklingsvej, som vil bringe os til ”de gode nok” familieprincipper. Så vi kan stå̊ selv i livet, sige JA til livet og lade kærlighed og fred strømme igennem vores relationer.
Fra kvantefysikkens synspunkt, hvor en del af et komplekst system af atomare partikler påvirkes af enhver anden del, kan vi drage paralleller til familien. Det er et energetisk felt, som transcenderer den enkelte. Ingen er en isoleret ø uden energetiske bindinger til andre i systemet. Hos Yes2Life er underviserne uddannet af Jessica Riberi fra Chile, hun har forfinet arbejdet med familiekonstellationer ud fra modellering og den forståelse, vi har fra Next Generation NLP. Derudover er vi uddannet af Svagito Liebermeister og Morten Hjort.

 

Modul 4: Familiekonstellationer, del ll.

Vi arbejder videre med Next Generation NLP og Familiekonstellationer. Hvordan metoden bruges én til én.

Modul 5: Tidlige relationer og spædbarnsterapi

Gæstelærer på dette modul Inger Poulsen; psykoterapeut MPF,tidligere leder af Familiehuset i Horsens. Familiebehandlingskonceptet i Familiehuset, er af Socialministeriet blevet udvalg som rolle model for familiebehandling af svært social belastede småbørnsfamilier i Danmark i 2007. Inger vil undervise i tidlige relationer og spædbørnsterapi. Inspiration og teoretisk baggrund: Daniel Stern, Margaretha Berg Broden, John Bowlby, D.W. Winnicott, Fracoise Dolto.

Endvidere dysfunktionelle relationer og systemer.

 

Modul 6: Klient/terapeut-relationen. Terapeutidentitet. Psykopatologi og farmakologi.

På dette modul vil vi arbejde med projektioner – overføring og modoverføring samt det terapeutiske rum. Der vil blive arbejdet både teoretisk og praktisk, bl.a. med værtøjer fra supervision til at trække projektionerne hjem.
Desuden vil vi arbejde med forståelsen af det neurotiske og psykotiske felt og have fokus på psykoterapiens muligheder og begrænsninger. Evaluering og eksamen.

Metode

Fremgangsmåden er den selvsamme som ved Yes2Life NLP Practitioner forløbet: oplæg – demonstration – arbejde i grupper – opsamling samt perspektivering.

Undervisere

Inge Ludvigsen vil være den gennemgående undervisere. Der vil være gæste undervisere på nogle af modulerne, her særlig med vægt på special kompetencer.

Hvem kan deltage

Alle interesserede der har bestået Yes2Life NLP Master. Har du ambitioner om at blive eksamineret Yes2Life Integreret Psykoterapeut og ansøge om medlemskab i Psykoterapeut Foreningen (MPF), skal du opfylde optagekriterierne og alle krav og kriterier for uddannelsen.

Har du brug for en opgradering for at starte på Integreret Yes2Life Psykoterapeut-uddannelsen, så kontakt os.

 


 

 


 

 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Se handelsbetingelser her

 
You are here: HomeUddannelserPsykoterapeut uddannelsen3. år: Yes2Life Integreret Psykoterapeut

Yes2Life
Akademiet for Psykoterapi & Coaching
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

www.yes2life.dk