4. år: Yes2Life Integreret Psykoterapeut

Formål for 4. året på Psykoterapeut Uddannelsen

På det sidste studieår lærer du metoden Sandplay,  der videre med NLP processerne og Next Generation NLP. Du bliver klædt på til at arbejde mere systemisk, med afsæt i den analytiske psykologi.  Her samles alle dine erhvervede kompetencer til en højere helhed.  Som Yes2Life Integreret Psykoterapeute har du et solidt fundament, hvor du kan arbejde grundigt med alle de udfordringer vi møder i livet. Både som privat person og i det professionelle liv. Du arbejder balanceret med det hele menneske. Du kan arbejde med børn, voksne, par, familier og systemer.

Udbytte

  • Opøver din intuition til at aflæse personlighedstræk, arketyper, og hvad der rører sig i det kollektive ubevidste (feltet)
  • Kan facilitere processer på mange niveauer og heale og udvikle det menneskelige potentiale.
  •  Professionelle kompetencer, hvor du som psykoterapeut bliver uddannet både teoretisk, fagligt, håndværksmæssigt og personligt.
  • Udvikler din evne til at være i den terapeutiske relation på en respektfuld, dynamisk, ærlig og ligeværdig måde, så alle parter bevarer deres integritet.

Indhold

Sandplay og analytisk/jungiansk teori indgår på de første 6 moduler.

Modul 1: Psykosomatik, sygdom og allergier.
Modul 2: Psykoterapiens historie. Metodik og empiri fra psykoterapeutisk       forskning, samt personlig historiefortælling og Livets Elv.
Modul 3: Embodied Relational Trance og Next Generation NLP.
Modul 4: Parterapi, Sandplay og analytisk/jungiansk teori.
Modul 5: Essensforvandling/healing af indre barn samt trance.
Modul 6: Liv/død og tilgivelse.
Modul 7: Misbrug/afhængighed. Klassiske forløb.
Evaluering/afslutning og eksamen.

 

Pris 32.500 kr.

Tilmelding

Afdragsordning

Yes2Life, Nygade 31B 8600 Silkeborg

4. året 2021
Modul 1: Tors 11.- lør d. 13. marts
Modul 2: Tors 29.april – lør 1. maj
Modul 3: Fre 25.-søn 27. juni
Modul 4: Fre 27. – søn 29. august
Modul 5: Fre 29.-søn 31. oktober
Modul 6: Tors 2. – søn 5. december

4. året 2022
Modul 1: Fre 25.-søn 27. februar
Modul 2: Fre 25.-søn 27. marts
Modul 3: Fre 6.-søn 8. maj
Modul 4: Fre 17.-søn 19. juni
Modul 5: Tor 1. – før 3. september
Modul 6: Før 5.-man 7. november
Modul 7: Tors 1. -søn 4. december

Tilmedlingsfrist 13. december 2021

 

På overbygningens 4. år vil du stifte bekendtskab med:

Modul 1: Psykosomatik/sygdom og allergier. Sandplay/analytisk jungiansk teori

På dette modul skal du lære at arbejde ind i kompleksiteten omkring psykosomatik og sygdom. Du vil blandt andet lære kommunikation med symptomet og at arbejde med allergier. Vi vil snakke om sygdom og sundhed, samt arbejde med modellering af egen og andres healings processer.

Krop og sind hænger sammen – hvilket også betyder, at de elementer vi har i den psykiske verden, påvirker den fysiske verden. Bag enhver sygdom udspiller der sig nogle psykiske konsekvenser.
Introduktion til Sandplay/analytisk teori, psykens struktur og helende potentiale. Kategorier af figurer.

Modul 2: Psykoterapiens historie. Metodik og empiri fra psykoterapi forskningen.
Livets Elv samt Sandplay/analytisk jungiansk teori.

Vi vil arbejde med psykoterapiens historie og udvikling samt psykoterapiens klassiske modaliteter. Vi vil gennemgå forskellige terapier inden for evidens baseret psykoterapi.
Vi skal gennemgå andre alternative behandlingsformer, for at opnå en mere bred behandlingsorientering og forståelse.

Som alle andre behandlingsudbud, har NLP også sine begrænsninger. Det er vigtigt at vide, hvad man med NLP skal afholde sig fra – det kan skabe mere skade end nødvendigt. Vi skal vide, hvilke muligheder vi har, hvor vi har meget at bidrage med – samt hvilke begrænsninger, der ligger i NLP.

En introduktion til Livets Elv, en kinæstetisk og visuel symbolisering af tidslinjen. Den er specielt velegnet til at arbejde med relationer i familiesystemet. Metoden bruges på familieklinikker bl.a. i Norge. Det er en måde at fortælle familiens historie på, som kombinerer både den voksnes og barnets måde at udtrykke sig på. Livets Elv er en metafor på bevægelse, livets bevægelse.
I sandplay og analytisk/jungiansk teori vil vi fokusere på symbolisering, tolkning af objekter og opstillingerne samt de tidlige relationer og barnets tidlige udvikling.

Modul 3: Embodied Relational Trance og Next Generation NLP

På dette modul vil vi fordybe os endnu mere i Milton Eriksons metoder til at inducere og arbejde terapeutisk i trance, bl.a. Dave Elmanns trance induktion.
Vi undersøger feltet inden for relationel trance ud fra spørgsmålet, hvad der kræves at leve et virkelig meningsfuldt liv. Vi vil sammen dykke ned og undersøge, hvilken rolle det somatiske, kognitive og feltet har. Vi vil se på, hvad trance er, og hvad trance ikke er, forskellen mellem generativ og degenerativ trance. Hvordan problemer stagnerer energien i kroppen gennem neuro-muscular locks (forsvar), og hvordan vi gennem somatisk attunement kan skabe de rette betingelser for at flytte vores bevidsthed ud over hverdagsbevidstheden og sætte os i stand til at forbinde os til vores dybeste ressourcer i tjeneste af vores dybeste længsler. Vi vil lære dette ved at omfavne vores identitet gennem relation i det indre subjektive landskab.
Der vil være demonstrationer, gruppearbejde og par-øvelser. Udbyttet er, at du vil føle dig næret, beriget og udstyret med nogle simple teknikker til at udvikle og opretholde relationel trance i dig selv og med andre.
Embodied Relational Trance er udviklet af Helen Drake og Inge Grethe, inspireret af Stephen Gilligan, elev af Milton Erickson.
I Sandplay og analytisk/jungiansk teori har vi fokus på̊ de essentielle arketyper i psyken bl.a. skyggen, det onde og det gode. Barnets jeg udvikling og det tidlige forsvar.

Modul 4: Parterapi. Sandplay og analytisk/jungiansk teori

Vi fordyber os i de NLP-processer og metoder, der er specielt velegnede til at arbejde med parterapi. Teoretisk bliver der arbejdet med anima/animus problematikker i parforholdet. Endvidere en teoretisk indføring i seksualitet.
I sandplay og analytisk/jungiansk teori er fokus på det narrative, arketyperne, eventyr og drømme.

Modul 5: Essensforvandling og healing af det indre barn

At arbejde med kerneværdier, selvudvikling og healing af ”det indre barn”. De processer vi kommer til at arbejde med er udviklet af Connirae Andreas, en invitation til at arbejde i dybden og bearbejde noget af den personlige historie. Et rigtig godt selvudviklings værktøj. Healing af ”det indre barn” er en blid måde at bearbejde og heale tidligere hændelser.

I sandplay og analytisk/jungiansk teori er fokus på Neumans udviklingsfaser samt den samlede analyse og dirigerende forløb ud fra Next Generation NLP.

Modul 6: Liv/død og tilgivelse. Sandplay og analytisk/jungiansk teori

På dette modul vil vi arbejde med dit eget forhold til døden, så du er i stand til at arbejde terapeutisk med dine klienter omkring dette emne. Endvidere vil du lære hvordan du kan hjælpe mennesker som er angste for døden, til at få et balanceret forhold til livet og døden. Vi kommer omkring betydning af tilgivelse.
I sandplay og analytisk/jungiansk teori er fokus på familie og parforhold ud fra det systemiske.

Modul 7: Afhængighed og misbrug samt klassiske terapeutiske forløb. Sandplay og analytisk/jungiansk teori. Evaluering/afslutning og eksamen

Vi underviser i afhængighed og misbrug, bl.a. mekanismerne bag misbrug, genkendelsen af misbrugeren, motivation, håndtering af følelser, diverse NLP-værktøjer, fra offer til selvansvar samt terapeutens eget ståsted.
Vi vil gennemgå klassiske forløb i forhold til angst, depression, individuation mv. I Sandplay og analytisk/jungiansk teori har vi fokus på analyse af et helt forløb samt adskillelse, tab og afslutning.
Vi vil evaluere og lave et tilbageblik/overblik samt afslutning og eksamen.

Undervisere

Inge Grethe Ludvigsen vil være gennemgående underviser. Der vil være gæste undervisere på nogle af modulerne, her særlig med vægt på special  kompetencer.

 

 

 

 
You are here: HomeUddannelserPsykoterapeut uddannelsen4. år: Yes2Life Integreret Psykoterapeut

Yes2Life
Akademiet for Psykoterapi & Coaching
Nygade 31 B
8600 Silkeborg
Inge Ludvigsen: +45 2012 1413
Dorthe: +45 5250 1950
Mail: inge@yes2life.dk

CVR nr.: 36457341

www.yes2life.dk