Handelsbetingelser

KURSUS- OG WORKSHOPBETINGELSER

 

1.

Såfremt et kursus eller en workshop overbookes, refunderes tilmeldingsgebyret til de senest tilmeldte deltagere, der så vidt muligt vil blive tilbudt deltagelse i et senere kursus eller en senere workshop vedrørende samme emne.

 

Det forbeholdes at aflyse underbookede kurser og workshops såvel som kurser og workshops, som det af andre grunde ikke er muligt eller skønnes rimeligt at gennemføre – alene mod refusion af tilmeldingsgebyret.

 

Tilmeldingen er personlig, men kan overdrages til en anden person, hvis udbyderen accepterer det. Anmodning om udskiftning af en deltager skal være udbyderen i hænde senest 3 uger før kursuset/workshoppens påbegyndelse.

 

2.

Når du handler med os, skal du benytte Netbank. Du udfylder tilmelding via hjemmesiden, vi sender faktura.

 

 

3.

Ved elektronisk tilmelding fremsendes bekræftelse og faktura øjeblikkeligt pr. e-mail.

Bekræftelse på tilmeldingen og manuel faktura for deltagelsen udsendes indenfor 14 dage efter tilmelding.

Deltagergebyret ved faktura betales senest på den betalingsdato, der er anført på fakturaen og under alle omstændigheder inden kurset eller workshoppens påbegyndelse.

Ved framelding senest 4 uger før kursets/workshoppens påbegyndelse refunderes gebyret fuldt ud.

Ved senere framelding refunderes ikke noget.

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Disse betingelser gælder for al handel mellem kunden og Yes2Life ApS, hvor der ikke er indgået andre eller supplerende aftaler mellem parterne.

 

  1. Ordrebekræftelse og levering

Når vi har modtaget din bestilling, sender vi en ordrebekræftelse til dig pr. mail.

Levering anses for at være sket, når kunden har modtaget de bestilte varer.

Risikoen for varen anses for overgået til køber på leveringstidspunktet.

Bestilte varer afsendes hurtigst muligt efter modtagelsen af ordren. Der kan dog forekomme situationer, f.eks. ved udsolgte varer eller leverandørsvigt, hvor der går længere tid.

 

  1. Forsendelse

Alle varer til Danmark sendes med Post Danmark.

Forsendelsesomkostninger indregnes i vores faktura.

 

  1. Betaling og sikkerhed

Når du handler med os, skal du benytte Netbank.

 

 

  1. Priser

Alle priser fremgår på hjemmesiden. www.yes2life.dk
På faktura vil der stå, hvis varen er incl 25% moms.

 

  1. Fortrydelse

Du har ret til at træde tilbage fra din bestilling uden begrundelse indenfor 14 dage efter leveringstidspunktet, jfr. pkt. 1, stk. 3.

Hvis du fortryder, skal du skriftligt meddele os din beslutning pr. mail til

inge@yes2life.dk

Hvis du fortryder købet, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, hurtigst muligt efter, at vi har modtaget varerne retur fra dig. Tilbagebetalingen gennemføres med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved bestillingen. Vi udbetaler ikke til tredjemand. Du skal returnere varen senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du har fortrudt købet.

Vi beregner et gebyr på 150 kr. for administration og ekspedition.

Ved fortrudt køb har du selv ansvaret for at få varen returneret til os. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagesendelsen. Du skal sørge for, at varen er uskadt og indpakket i den originale emballage.

 

  1. Reklamation

Du har 24 måneders reklamationsret over fejl eller mangler ved varen regnet fra det tidspunkt, hvor du har modtaget varen. Du skal reklamere inden rimelig tid efter at du har konstateret fejlen eller manglen. En rettidig, berettiget reklamation betyder, at du enten kan få pengene tilbage, eller en ny vare, afhængig af den konkrete situation.

Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen eller manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig brug.

Hvis du ønsker at reklamere over varen, skal du pr. mail meddele os, hvad du ønsker at reklamere over, samt hvad du ønsker reklamationen skal føre til. Hvis vi ønsker varen retur, skal du returnere den forsvarlig emballeret til

Yes2Life ApS, Nygade 31B, 8600 Silkeborg

Du skal betale udgiften til at returnere varen.

 

  1. Personlige data

For at handle med os skal du oplyse navn, adresse, telefonnummer, eventuelt EAN-nummer og e-mailadresse.

Disse oplysninger bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer, du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører.

Oplysningerne videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger.

 

  1. Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, modtager du automatisk cookies. En Cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

 

  1. Lovvalg og værneting

Aftaler om køb af varer er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

 

 

UDDANNELSESBETINGELSER

1.

Såfremt et uddannelsesforløb overbookes, refunderes tilmeldingsgebyret til de senest tilmeldte deltagere, der så vidt muligt vil blive tilbudt deltagelse i et senere uddannelsesforløb vedrørende samme emne.

 

Det forbeholdes at aflyse underbookede uddannelsesforløb såvel som uddannelsesforløb, som det af andre grunde ikke er muligt eller skønnes rimeligt at gennemføre – alene mod refusion af tilmeldingsgebyret.

 

Tilmeldingen er personlig.

 

2.

Når du handler med os, skal du benytte Netbank.

 

3.

Ved elektronisk tilmelding fremsendes bekræftelse og faktura øjeblikkeligt pr. e-mail.

Bekræftelse på tilmeldingen og manuel faktura for deltagelsen udsendes indenfor 14 dage efter tilmelding.

Deltagergebyret ved manuel faktura betales senest på den betalingsdato, der er anført på fakturaen og under alle omstændigheder inden kurset eller workshoppens påbegyndelse.

Ved framelding senest 8 uger før uddannelsesforløbets påbegyndelse refunderes gebyret fuldt ud.

Ved senere framelding refunderes ikke noget.