Konsulentydelser

Formidlings- og konsulentydelser tilpasset virksomheden og arbejdspladsen

Alle ydelser tilrettelægges, så de passer til behov og ønsker. Yes2Life sammensætter gerne nye uddannelsesforløb, der er skræddersyet til Jer. Inge Ludvigsen har mange års erfaring med at uddanne medarbejdere og ledere til at håndterer de krav der er i dag, for at skabe trivsel og vækst.
Formidlerteamet hos Yes2Life har en bred vifte af erfaringer, og vi er parate til at løfte mange forskelligartede opgaver både i det private og offentlige.

Her er nogle af de kompetencer ledere og medarbejdere har erhvervet:

 • lære at kommunikere klart og præcisDSC_1220-undervisning
 • lære at håndtere krise og forandringer
 • lære åben, ærlig og ligeværdig dialog
 • lære at skabe trivsel og udvikling for medarbejdere
 • lære at samarbejde med mange forskellige typer mennesker
 • lære sig selv bedre at kende – både stærke og svage sider
 • få en personlig handleplan
 • samarbejde og konflikthåndtering
 • forståelse af personlighedstræk
 • håndtering af kultur forandring
 • arbejde med vision/mission og målsætning
 • kreativitetsprocesser
 • gruppe/team coaching
 • supervision individuelt og i grupper
 • Sandplay/WholeWorldPlay® facilitering

Sandplay/WholeWorldPlay® Facilitering

Specielt velegnet til at arbejde med samarbejde i teams, udarbejdelse af projekter fra drøm til resultat, værdi – og målafklaring, mission/vision og branding.
Der arbejdes med symbolisering i sand. Det symbolske danner grundlag for dialog og coaching frem til handleplan og resultat.
Mange processer går i stå, fordi vi har talt for meget om det. Der er brug for andre strategier for at finde løsninger. Det er præcis her Sandpaly/WholeWorldPlay® kan skabe fantastiske resultater.